pagina 2 zomer 2005

Een gezamenlijke uitgave van: Stichting Twickel en de Vercniging Vrienden van Twickel. Het Twickelblad geeft informatie over de historie en het beheer van Twickel in al zijn aspecten. Redactie: A.Brunt (eindredactie) M.W.H. Hermanussen H.A. Kleerebezem J. Schadd A.H. Schimmelpenninck J.W.A. Vermeulen (eindredactie) Stichting Twickel Postbus 2,7490 AA Delden tel. 074-3761309 Vereniging Vrienden van Twickel Secretaris J.W. Hakstegen Muldersweg 11 7491AZ Delden Het lidmaatschap van de vereniging Vrienden van Twickel bedraagt 14,00 euro. Dit kan worden aangevraagd bij de secretaris van de vereniging Vrienden van Twickel. Het Twickelblad wordt gratis toege- zonden aan medewerkers van de Stichting Twickel en aan de leden van de vereniging Vrienden van Twickel. lnlevering kopij: Voor 19 augustus 2005 bij de redactie van het Twickelblad, Postbus 2,7490 AA Delden, e-mail joanvermeulent wickel @ gmail.com De redactie houdt zich het recht voor artikelen in te korten en te redigeren. Tenzij anders vermeld zijn de foto’s bij de artikelen van de auteurs. Overname van een artikel of een gedeelte hiervan is alleen mogelijk na schriftelijke toestemming van de redactie. Losse nummers a 3,00 euro zijn verkrijgbaar in de landgoed- winkel van de Stichting Twickel, de VVV-Delden en The Read Shop in Delden. Opmaaken druk: Drukkerij Twente Hengelo b.v. ISSN 0927-6548 Index op vorige nummers Internet: www.twickel.nl Het jaar 2005 is uitgeroepen tot het Jaar van het Kasteel. Wie of wat precies achter deze ‘uitroeping’ schuilgaat, is mij vrij duister, maar dat hindert niet. Kennelijk is er elk jaar een Jaar van Twee jaar geleden kwam de Boerderij deze landelijke eer toe, en ook toen kwam het Twickelblad met een thema- nummer waarin de boerderijen van Twickel centraal stonden. Dit jaar staan dus de kastelen en historische buitenplaatsen letterlijk en ftguurlijk in de schijnwerpers. Overal in den lande wordt van alles en nog wat georganiseerd; plaatselijke VVV’s en internet kunnen hierover meer ver- tellen. Wat betreft het landgoed Twickel, hebt u aan dit speciale thema- nummer genoeg met veel historisch getinte bijdragen, waarin de bouw- geschiedenis (deel 2) van kasteel Twickel een centrale plaats inneemt. Ook de laatste op het kasteel woonachtige baron, Rodolphe van Heeckeren van Wassenaer, speelt een belangrijke rol in dit blad en in dit Jaar. Op de voorpagina een foto van het kasteel met ophaalbrug, die pas in 1926 op verzoek van de baron geplaatst werd. En op de achterpagina een afbeelding van deze zelfde baron in zijn studententijd te Utrecht, waar hij in 1881 deelnam aan de Maskerade. In zijn tijd, eind 19e eeuw, voelden veel mensen zich aangetrokken tot de Middeleeuwen. Ook Rodolphe had bijzonder veel interesse in deze periode in de geschiedenis. Toen hij zich na zijn studie terugtrok op kasteel Twickel liet hij zich bij de uitgebreide verbouwing en inrichting van zijn bezitting dan ook inspireren door deze Middeleeuwen. En in 1899 kocht hij van Kasteel Heeswijk een prachtige collectie oude wapens, waarmee hij de grote beneden- en bovengalerij, alsmede het trappenhuis opsierde. Het portret van zijn verre voorvader Jan II van Wassenaer, burggraaf van Leiden en ridder in de orde van het Gulden Vlies onder Karel V kreeg een prominente plaats in een van zijn vertrekken. Het zijn deze door de baron nagelaten en op Twickel goed bewaarde ‘Ridder’ sporen die in de oranjerie ter ere van dit bijzondere jaar te bewonderen zijn. Door deze baron wordt het Jaar van het Kasteel op Twickel ook een beetje het Jaar van de Middeleeuwen. Joan Vermeulen IN DIT NUMMER – ‘Ridder’sporen in de kasteeltuin 3 – De bezige bijen 4 – De opstallen bij de havezate Dubbelink 6 – Mijn Twickel. Op bezoek in het kasteel 9 – Waar zijn de sfinxen gebleven ? 10 – De steenhouwer Bitter 11 – Debouwgeschiedenis van Twickel (II) 12 – Heimwee naar Ruurlo en Twickel 17 – Duitse stolpen in de moestuin 18 – Algemene informatie over stolpen 19 – Veldbiologisch project Bentelerheide 20 – Boerenvoor Natuur 21 – Zonovergoten Twickeldag 21 – Oproep. Ruimte voor nieuwe pachters 22 – Korte berichten 22 – Agenda 23 – Een landgoedproduct van Twickel 23 Foto voorpagina: De ophaalbrug voor kasteel Twickel is niet meer weg te denken. Maar toch is deze niet zo oud. Het was de laatste baron op Twickel, Rodolphe van Heeckeren van Wassenaer, die hem in 1926 heeft laten aanleggen. Foto: Helmig Kleerebezem.