pagina 2 zomer 2003

TWICKELBLAD Een gezamenlijke uitgave van: Stichting Twickel, Vereniging Vrienden van Twickel. Het Twickelblad geeft informatie over de historie en het beheer van Twickel in al zijn aspecten. Redactie: J. Bengevoord (eindredactie) A. Brunt (eindredactie) G. Aalderink M.W.H. Hermanussen A. H. Schimmelpenninck Medewerkers aan dit nummer: H. Frons J.W. Hakstegen B. E. Leyssius J. Mulder A. Niphuis H. Spijkerman J. Worst S. van Wijk-Heuvel Stichting Twickel Postbus 2,7490 AA Delden tel. 074-3761309 Vereniging Vrienden van Twickel Secretaris J.W. Hakstegen Muldersweg 11 7491AZ Delden Het Twickelblad wordt gratis toege- zonden aan medewerkers van de Stichting Twickel en aan leden van de vereniging Vrienden van Twickel. Het lidmaatschap van de vereniging Vrienden van Twickel bedraagt 14,00 euro Het lidmaatschap kan warden aangevraagd bij de secretaris van de vereniging Vrienden van Twickel. Inlevering kopij: Voor 30 augustus bij de redactie van het Twickelblad, Post bus 2,7490 A A Delden, e-mail archief@twickel.nl De redactie houdt zich het recht voor artikeien in te korten en te redigeren. Losse mimniers a 3,00 euro zijn verkrijgbaar bij de landgoed- winkel van de Stichting Twickel, de VVV-Delden en The Read Shop ‘Holtvoort’in Delden. Ook dit jaar trokken de leeriingen van de groepen 8 van de Deldense basisscholen het bos in om jonge bomen te planten. In het natuurgebied De Breede Riet stonden honderd essen voor hen klaar. De leeriingen gingen er in groepjes van drie mee aan de slag. Folo: H. Spijkerman. IN DIT NUMMER – Natuumntwikkeling in de Kleine Gelderse Waard 3 – Kwekerij Hofte Dieren 6 – Het Sint-Annegasthuis 7 – Het afzanden van de Wassenaarse binnenduinen 11 – Overdracht Oldemeulen 12 – De geschiedenis van de Oldemeulen 12 – De molenaars malen weer 14 – Een verborgen hoekje in de kasteeltuin 15 – Fietstocht voor doorzetters 16 – Tolheffing op de Twickelervaart 17 – Korte berichten Stichting Twickel 20 – Met Twickel op reis 22 – Agenda 23 Tekstvervaardiging en druk: Drukkerij Twente Hengelo b.v. ISSN 0927-6548 Index op vorige nummers Internet: www.twickel.nl Foto voorpagina De Oude Blasiuskerk in Delden. In de kerkdienst van 6 april 2003 werd stilgestaan bij het feit, dat vijftig jaar geleden de Stichting Twickel in het leven werd geroepen. Na afloop van deze dienst ging de heer J.W. Hakstegen in op de historische banden tussen de Hervormde Gemeente en de bewo- ners van Twickel. Het is dit jaar 35 jaar geleden dat Barones Van Heeckeren van Wassenaer afstand deed van het kerkvoogdijschap. Foto: A.H. Schimmelpenninck.