pagina 2 zomer 2002

TWICKELBLAD Ken gezamenlijke uitgave van: Stichting Twickel, Vereniging Vrienden van Twickel. HetTwickelblad geeft informatie over de historic en het beheer van Twickel in al zijn aspecten. Redactie: J. Bengevoord (eind redactie I A. Brunt (eindredactie) G. Aalderink M.W.H. Hcrnianusscn A.H. Schiinmelpcnninck Medewerkers aan dit nunimer: H. Gierveld J. Hakstcgen F. Lohuis J. Mulder Y. Rieschke H. Spijkernian A.J. van den Tweel L. ten Voorde J. van dc Woord Redactieadres: Redactie Twickelblad Postbus 2,7490 AA Delden Vereniging Vrienden van Twickel Secretaris J.W. Hakstegen Muldersweg 11 7491AZ Delden Stichting Twickel Postbus 2.7490 AA Delden tel. 074-3761309 Het Twickelblad wordt gratis toege- zonden aan medewerkers van de stichting Twickel en aan leden van de vereniging Vrienden van Twickel. Het lidmaatschap van de vereniging Vrienden van Twickel bedraagt 14,00 Euro (mits goedkeuring van de ledenvergadering). Het lidmaatschap kan worden aangevraagd bij de secretaris van de vereniging Vrienden van Twickel. Inlevering kopij: voor 1 September 2002 bij de redactie van het Twickelblad, Postbus 2,7490 AA Delden. De redactie houdt zich het recht voor artikelen in te korten en te redigeren. Losse nummcrs a 3,00 Euro zijn verkrijgbaar bij de landgoed- winkel van de Stichting Twickel, de VVV-Delden en The Read Shop ‘Holtvoort’ in Delden. Tekstvervaardiging en druk: Drukkerij Twente Hengelo b.v. ISSN 0927-6548 Index op vorige nummcrs Internet: www.twickel.nl Prunus trekken De Amerikaanse Vogelkers of Prunus Serotina vormt voor veel bos- eigenaren nog steeds een probleem. Het is een boomsoort die in Nederland niet thuis hoort en zich agressief gedraagt ten opzichte van de inheemse flora. Uitroeien van deze soort is haast onmogelijk; wel probeert Twickel verdere verspreiding tegen te gaan. Dit gebeurt op verschillende manieren, onder andere met dit paard van de firma Bosveld, dat hier aan het werk is in het bos tegenover Hotel Carelshaven. INDITNUMMER – Landbouw in waardevolle landschappen verdient steun 3 – Vlinderen op Twickel 5 – Korte berichten Stichting Twickel 7 – Expositie ‘Twickel in the picture ’ 8 – Exploitanten van De Zwaan boordevol ideeen 9 – Vogels in het retentiegebiedWoolde 12 – De vroegere windmolens van Twickel (I) 14 – Openluchtvoorstelling van Paard’ 18 – Vacature bouwkundige 18 – Vereniging Vrienden van Twickel. Jaarverslag 2001 19 – Peiling onder erfpachters en huurders 21 – Weg Delden – Borne, een racebaan 21 – Korte berichten Stichting Twickel 22 – Berichten Vereniging Vrienden van Twickel 22 – Agenda 23 – Expositie De Brittenburg 23 Foto voorpagina Twickel biedt plaats aan de zeer bedreigde vlindersoort het Bont Dikkopje. Foto: J. van de Woord.