pagina 2 zomer 2000

TWICKELBLAD Een gezamenlijke uitgave van: Stichting Twickel, Vereniging Vrienden van Twickel. Het Twickelblad geeft informatie over de historic en het beheer van Twickel in al zijn aspecten. Redactie: J. Bengevoord (eindredactie) A. Brunt (eindredactie) G. Aalderink M.W.H. Hermanussen A.H. Schimmelpenninck Medewerkers aan dit nummer: J.W. Hakstegen J. Mulder A. en M. Niphuis H. Spijkerman T. Tegelaar F. Vollema Redactieadres: Redactie Twickelblad Postbus 2, 7490 AA Delden Vereniging Vrienden van Twickel Secretaris J.W. Hakstegen Muldersweg 11 7491 AZ Delden Stichting Twickel Postbus 2, 7490 AA Delden tel. 074 – 3761309 Het Twickelblad wordt gratis toege- zonden aan medewerkers van de stichting Twickel en aan leden van de vereniging Vrienden van Twickel. Het lidmaatschap van de vereniging Vrienden van Twickel bedraagt / 25,00 (inclusief het Twickelblad). Het lidmaatschap kan worden aangevraagd bij de secretaris van de vereniging Vrienden van Twickel. Toegangsweg op de Zenderense es. Foto: J. Mulder IN DIT NUMMER Inlevering kopij: voor 1 juli 2000 bij de redactie van het Twickelblad, Postbus 2, 7490 AA Delden. De redactie houdt zich het recht voor artikelen in te korten en te redigeren. Losse nummers a / 6,00 zijn verkrijgbaar bij de VVV-Delden en The Read Shop in Delden. Tekstvervaardiging en druk: Thieme Deventer ISSN 0927-6548 Index op vorige nummers via Internet http://www.obd.nl/instel/twickel/ twickelb.htm – Ecologische verbinding tussen Zuidwest en Noordoost Twente 3 – Erve Groot Buren wordt zorgboerderij 6 – Belevenissen van een erfpachter in Oele 7 – Hof te Dieren (11): het landgoed na 1820 10 – Expos itie Japans porsele in 13 – Nieuw bestuur vereniging Vrienden van Twickel 14 – Een vogel in bad 15 – De geschiedenis van de Kerkewoning in Wassenaar / 6 – Boekaankondiging: de kerkte Lage 18 – In memoriam: Wouter van Voorst 19 – Korte berichten 20 – Vertreknaar Canada 21 – Theatervoorstelling 21 – Agenda 21 – Openstellingen 22 – Verkoop producten aan huis 23 Foto voorpagina Oevervegetatie in het kasteelpark. Foto: T. Tegelaar