pagina 2 zomer 1999

TWICKELBLAD Een gezamenlijke uitgave van: Stichting Twickel, Vereniging Vrienden van Twickel. Het Twickelblad geeft informatie over historie en het beheer van Twickel in al zijn aspecten. Redactie: J. Bengevoord (eindredactie) A. Brunt (eindredactie) M.W.H. Hermanussen A.H. Schimmelpenninck Medewerkers aan dit nummer: R. Blom J. Hakstegen H. Hondebrink J. Meijerink J. Mulder F. Schneider P. Willems Redactieadres: Redactie Twickelblad Postbus 2, 7490 AA Delden Vereniging Vrienden van Twickel Secretaris W.H. van den Bosch Mecuwenstraat 14 7471 HG Goor Stichting Twickel Postbus 2, 7490 AA Delden tel. 074 – 3761309 Het Twickelblad wordt gratis toege- zonden aan medewerkers van de stichting Twickel en aan leden van de vereniging Vrienden van Twickel. Het lidmaatschap van de vereniging Vrienden van Twickel bedraagt / 25,00 (inclusief het Twickelblad). Het lidmaatschap kan worden aangevraagd bij de secretaris van de vereniging Vrienden van Twickel. Inlevering kopij: voor 20 juli 1999 bij de redactie van het Twickelblad, Postbus 2, 7490 AA Delden. Losse nummers a j 6,00 zijn verkrijgbaar bij de VVV-Delden en The Read Shop “Holtvoort” in Delden en boekhandel Broekhuis in Hengelo. Tekstvervaardiging en druk; Grafisch Bedrijf ve&es, Deventer. ISSN 0927-6548 Index op vorige nummers via Internet http://www.obd.nl/instel/twickel/ twickelb.htm Een van de werkzaamheden in de Twickeler Houtzagerij. Foto: J. Mulder In deze aflevering van het Twickelblad besteden we uitgebreid aandacht aan de Twickeler Houtzagerij. Jan Hakstegen schrijft over de geschiedenis van de bedrijfs- voering. Maarten Hermanussen doet verslag van een gesprek met de bedrijfsleider Rinus Hofstede en Peter Willems bericht over de activiteiten van de vrijwilligers in de oude Houtzaagmolen. Een bezoek aan dit complex staat op het programma van de op 8 mei aanstaande te houden Twickeldag. Ook op andere tijden zijn belangstellenden van harte wel- kom. De Houtzagerij, Zaagmolenweg 1 in Delden (tel. 074 – 376 2181) is geopend vanma. totenmetvrij. van 8.00-12.00 uuren van 13.00-16.30 uur op za. van 8.00 -12.00 uur. De oude Houtzaagmolen is te bezichtigen op di. van 13.30 – 16.30 uur en op za. van 9.30- 12.30 uur. Het volgende nummer van het Twickelblad is een themanummer over de landbouw. De redactie zoekt hiervoor enkele oude foto‘s. Lezers die afbeeldingen ter beschikking willen stellen kunnen contact opnemen met de redactie (tel. 074 – 376 1309). IN DIT NUMMER – Bedrijfsleider Rinus Hofstede vertelt over de Houtzagerij 3 – Oude zaagmolen open dankzij vrijwilligers 5 – De bedrijfsvoering van de houtzaagmolen in het verleden 6 – Bleekpotten in de Twickelse moestuin 12 – Heropening kwekerij in Dieren 12 – Foto‘s erve De Sluiswachter 13 – Terug langs eeuwen oude wildsporen 14 – Veranderingen in het lands chap 15 – Expo side ‘Aardse paradijzen’ 16 – In memoriam. Jacob Johan de Vries 16 – NoordoostelijkeverbindingBetuwelijn 17 – Verslag van een bezoek aan Brussel in 1820 20 – Korte berichten 22 – Agenda 23 Foto voorpagina: Een klant van de Twickeler Houtzagerij, de heer Lammers uit Haaksbergen, bij de enorme stam van een suikeriep. Foto: J. Mulder