pagina 2 zomer 1998

TWICKELBLAD Een gezamenlijke uitgavc van: Stichting Twickel, Vereniging Vrienden van Twickel. Het Twickelblad geeft informatie over historie en het beheer van Twickel in al zijn aspecten. Redactie: J. Bengevoord (eindredactie) A. Brunt (eindredactie) M.VV.H. Hermanussen A.H. Schimmelpenninck Medewerkers aan dit nummer: D. Bekkers A. Bevers-Duyzings H. Gierveld J. Mulder J.D. van der Ploeg H. Spijkerman S. de Zoete Redactieadres: Redactie Twickelblad Postbus 2, 7490 AA Delden Vereniging Vrienden van Twickel Secretaris W.H. van den Bosch Meeuwenstraat 14 7471 HG Goor Stichting Twickel Postbus 2, 7490 AA Delden tel. 074 – 3761309 Het Twickelblad wordt gratis toege- zonden aan medewerkers van de stichting Twickel en aan leden van de vereniging Vrienden van Twickel. Het lidmaatschap van de vereniging Vrienden van Twickel bedraagt / 25,00 (inclusief het Twickelblad). Het lidmaatschap kan worden aangevraagd bij de secretaris van de vereniging Vrienden van Twickel. Inlevering kopij: voor 15 juli 1998 bij de redactie van het Twickelblad, Postbus 2, 7490 AA Delden. Losse nummers a / 6,00 zijn verkrijgbaar bij de VW-Delden en de firma Vriezekolk in Delden en boekhandel Broekhuis in Hengelo. Tekstvervaardiging en druk; Ve&eS/van der Loeff, Deventer. ISSN 0927-6548 Index op vorige nummers via Internet http://www.obd.nl/instel/twickel/ twickelb.htm 5*. Voorjaar bij de Hoeve De Haar. Foto: A.H. Schimmelpenninck IN DIT NUMMER – Landgoedwinkelfloreert op Marienwaerdt 3 – Uniek Avondmaalslinnen van Twickel nog steeds bij kerkgangers in gebruik 7 – Wild redden tijdens het maaien 1 ] – Nieuwe rondleiders voelen zich thuis in het sfeervolle huis van Twickel 12 – Hergebruikvan grachten bij de zagerij 14 – Projectgroep landbouwuniversiteit Wageningen onderzoekt toekomst van landbouwbedrijven ] 7 – Het Boddenbroek voorbeeld van geslaagd herstel zeldzame natuur 19 – Korte berichten 21 – Agenda 22 – Openstellingen 23 Foto voorpagina: Het monumentale hek tussen de Rotstuin en defonnele tuin. Foto: L. van Heek, ca. I960.