pagina 2 zomer 1997

Van de redactie TWICKELBLAD Een gezamenlijke uitgave van: Stichting Twickel, Vereniging Vrienden van Twickel. Het Twickelblad geeft informatie over historic en het hcheer van Twickel in al zijn aspecten. Redactie: J. Bengevoord A. Brunt M.W.H. Hermanussen A.H. Schimmclpcnninck Medewerkers aan dit numnier: J. van Alste J. Baggen J. Hakstegen J. Mulder Redactieadres: Redactie Twickelblad Postbus 2, 7490 AA Delden Vereniging Vrienden van Twickel Secretaris W.H. van den Bosch Meeuwenstraat 14 7471 HG Goor Stichting Twickel Postbus 2, 7490 AA Delden tel. 074 – 3761309 Het Twickelblad wordt gratis toege- zonden aan medewerkers van de stichting Twickel en aan Ieden van de vereniging Vrienden van Twickel. Op belangrijke momenten in de rijke 650-jarige geschiedenis van Twickel waren het vrouwen die het heft in handen namen. Vrouwen met uiteenlopende karakters en talenten. Zo wist Agnes, een van de dochters van Johan van Twickelo, dankzij testamentairebepalingen haarbezit voor haar kinderen veilig te stellen. Ruim een eeuw later is het Adriana Sophia van Raesfelt die persoon- lijk de administratie van Twickel onder haar hoede nam naast de zorg voor een groot gezin. Weer ruim een eeuw later, in 1799, wordt Marie Cornelie van Wassenaer Obdam geboren. Zij ontwikkelt zich tot een vrouw met een groot sociaal gevoel voor het personeel van Twickel en de minder bedeelden. Aan het eind van de Twickelhistorie speelt Marie van Aldenburg Bentinck een hoofdrol. Zij trouwt met de laatste baron van Twickel. Na zijn kinderloze overlijden staat zij voor het probleem een goede bestemming voor het omvang- rijke landgoed te vinden. Tijdens een vrij teruggetrokken leven weet zij Twickel als geheel onder te brengen in een stichting met als opdracht Twickel te behou- den als natuurreservaat en cultuurmonument. Tegen deze achtergrond is het niet verwonderlijk dat Twickel voorde viering van het 650-jarige bestaan deze vier vrouwen met een speciale expositie in het zonnetje zet. In dit speciale nummer van het Twickelblad wordt hun rol onder- streept. En de geschiedschrijving mogelijk meer in balans gebracht. Naast de tentoonstelling overde vrouwen van Twickel zijn erinditjubileum- jaar speciale wandelingen en fietstochten. open dagen en tuinbezichtigingen. Een feest kortom met activiteiten voor iedereen die gei is in Twickel. In dit jubileumjaar blijkt ook de bodem van de rijksschatkist aanleiding tot bescheiden vreugde. Uit interne, uitgelekte notities van het ministerie van Verkeer en Waterstaat blijkt dat er voorlopig geen geld is voor de aanleg van een Noordtak Betuwespoorlijn. Daarmee is een ernstige bedreiging van het land ­ goed voorlopig afgewend of -om in spoorwegtermen te blij ven- op de lange baan geschoven. De voorgenomen aanleg van de Noordtak, ntaar ook de gestaag voortschrij- dende verstedelijking van Twente vragen echter om structurele oplossingen. Vandaar dat in het volgende nummer van het Twickelblad aandacht wordt geschonken aan de belangrijke vraag hoe het Twickel zal vergaan in de volgen ­ de eeuw. De redactie beschikt niet over een glazen bol. Wei worden opinies gevraagd aan bestuurders en deskundigen. Want vooruitzien is net zo belangrijk als het koesteren van de 650-jarige geschiedenis. Het lidmaatschap van de vereniging Vrienden van Twickel bedraagt ,f 25,00 (inclusief het Twickelblad). Het lidmaatschap kan worden aangevraagd bij de secretaris van de vereniging Vrienden van Twickel. Inlevering kopij: voor 25 juni 1997 bij de redactie van het Twickelblad, Postbus 2, 7490 AA Delden. Losse nummcrs a f 6.00 zijn verkrijgbaar bij de VVV-Delden, de firma Vriezekolk in Delden en boekhandel Broekhuis in Hengelo. Tekstvervaardiging en druk; Ve&eS/van der I.oefl, Deventer. ISSN 0927-6548 Index op vorige nummers via Internet http://www.obd.nl/instel/twickel/ twickelb.htm Jan Bengevoord. IN DIT NUMMER – Van het huis Eijsink tot de Stichting 3 – Landelijke Natuurschoningsdag succes 12 – De boerderijen in de buurschap Zenderen 13 – In memoriam Jan Hendrik Wes 17 – Korte berichten 17 – Brieven van lezers 17 – Twickels landschap toegankelijk gemaakt 18 – Het Hoogspel van Garrit van Alste 20 – Korte berichten 22 – Programma jubileumviering 650jaar Twickel 23 – Vereniging Vrienden van Twickel 23 Foto voorpagina Heden en verleden ontmoeten elkaar bij de kasteelbrug. Op de voorgrond de aankoopakte van Twickel uit 1347. Een afbeelding van a!teen de tekst vindt it op de achterpagina. Foto: J. Mulder.