pagina 2 winter 2009

In dit nummer Van de Rentmeesterij 3 Interview: Maurits van den Wall Bake 4 Boeren voor Natuur biedt perspectief 6 Water krachtbron voor kasteel 8 Boekbespreking Twente toen en nu 9 Moestuinmuur hersteld 10 Zicht op Twickel 11 Twickelboerderij wordt gastenboerderij 12 Rijdende monumenten 14 Mijn Twickel 15 Excursie Breeriet 16 Vrienden van Twickel 18 Moeras Rijnstrangen wintterrein Zwerfkei waarschuwt al 50 jaar 19 Twickel en Gartenreich Dessau-Worlitz 20 Berichten van de buitenplaats 22 Kaasmaakster op eigen benen 23 Koeien in een potstal op Ewe Bokdam Colofon Redactie: Jan Willem van Beusekom Helmig Kleerebezem Albert Schimmelpenninck Martin Steenbeeke (eindredactie) Vaste medewerkers: Aafke Brunt Christine Sinninghe Damste Inlevering kopij: Voor 15 februari 2010 Schalkburgerstraat 11, 7551 GR, Hengelo Twickelblad@stnbk.nl Het Twickelblad is een gezamenlijke kwartaaluitgave van de Stichting Twickel en de Vereniging Vrienden van Twickel. Het blad geeft informatie over de historie en het beheer van Twickel in al zijn aspecten. Lidmaatschap, mutaties, adreswijzigin- gen: secretaris@vriendenvantwickel.nl of Postbus 107, 7490 AC Delden. Lidmaat ­ schap van de Vereniging Vrienden van Twickel (incl. toezending Twickelblad) bedraagt minimaal € 19,- per kalender- jaar; hogere bijdrage is welkom. Meer info: www.vriendenvantwickel.nl Losse nummers kosten € 4,- en zijn verkrijgbaar in de landgoedwinkel van Stichting Twickel, de VVV-Delden en The Read Shop in Delden. Niets uit deze uitgave mag, op welke wijze dan 00k, worden verveelvoudigd zonder voorafgaande schriftelijke toe- stemming van de redactie. De redactie behoudt zich het recht voor artikelen in te korten en te redigeren. Lay-out: Morskieft Ontwerpers van Visuele Identiteit Druk: Van Marie BV Foto’s, tenzij anders vermeld, zijn o.a gemaakt door: J.W van Beusekom, A. Brunt, H. Kleerebezem, H. Morskieft, A. Schimmelpenninck, H. Schuurman, C. Sinninghe Damste, M. Steenbeeke, A. van den Tweel. ISSN 0927-6548 Van de redactie Niet toevallig heeft dit winternummer de titel ‘Terug naar de Natuur’ gekregen. De bladeren mogen dan zijn gevallen, de temperatuur duikt onder het vriespunt en de flora en fauna bevindt zich in een slaap- stand, maar in diverse artikelen voeren natuur en duurzaamheid de boventoon. Of het nu gaat om de pachter die in harmonie met zijn omgeving wil boeren, een luxe gastenboerderij, de ambachtelijke streekmarkt of de natuurdag van de Vrienden in het Schijvenveld; overal is de tendens zichtbaar dat er meer in en met de natuur wordt gewerkt. Ik ben, ik beken het eerlijk, geen natuur- kenner. Ik fiets, loop of wandel graag door de bossen van Twickel. Als ik hardlopend langs de watermolen bij Oele een ree zie in een nevelig weiland kan mijn zondag al niet meer stuk, maar vraag mij niet hoe duizendguldenkruid eruit ziet. Dat moet iktijdens een excursie door natuurgebied De Breeriet toch echt aan Hans Spijker- man vragen. De ex-jachtopzichter kent volgens mij elke vogel en plant van naam. Ik voel mij meer een geestverwant van pachter Andre Luttikhedde. Voor hem is een weiland vooral gras, en hij zal net als ik voorbij lopen aan een bijzonder plantje. Toch hecht hij zoveel belang aan de flora en fauna in zijn omgeving dat hij vol over- tuiging deelneemt aan het programma Boeren voor Natuur. En 00k kaasmaakster Elise Elbert en de familie Damen die een boerderijlodge exploiteren, spelen in op een toenemende belangstelling voor de pure natuur. Al hun verhalen tonen aan dat economie, recreatie, en landbouw steeds meer hand in hand (moeten) gaan met duurzaam natuurbeheer. Ik draag, net als veel andere Twickel- bezoekers, mijn steentje bij door op de paden te blijven, de hond aan de lijn te houden en mijn afval mee naar huis te nemen. Over regeltjes gesproken; ik gooi sinds kort mijn lege boterkuipjes, drink- flesjes en verpakkingsmateriaal in een aparte vuilniszak. De gescheiden inzameling van plastic is 00k een teken dat de aan- dacht voor het milieu toeneemt. Nu alleen niet vergeten om 00k het omhulsel van dit Twickelblad erbij te doen. Martin Steenbeeke