pagina 2 winter 2000

Een gezamenlijke uitgave van: Stichting Twickel, Vereniging Vriendcn van Twickel. Het Twickelblad geeft informatie over dc historic en het beheer van Twickel in al zijn aspecten. Redactie: J. Bengevoord (eindredactie) A. Brunt (eindredactie) G. Aalderink M.W.H. Hermanussen A.H. Schimmelpenninck Medewerkers aan dit nunimer: H. G. Geerdink M.R. van Gessel H. Gierveld J. Mulder H. Spijkerman T. Tegelaar F. Vollema Redactieadres: Redactie Twickelblad Postbus 2, 7490 AA Delden Vereniging Vrienden van Twickel Secretaris J.W. Hakstegen Muldersweg 11 7491 AZ Delden Stichting Twickel Postbus 2, 7490 AA Delden tel. 074 – 3761309 Het Twickelblad wordt gratis toege- zonden aan medewerkers van de stichting Twickel en aan leden van de vereniging Vrienden van Twickel. Het lidmaatschap van de vereniging Vrienden van Twickel bedraagt f 25,00 (inclusief het Twickelblad). Het lidmaatschap kan worden aangevraagd bij de secretaris van de vereniging Vrienden van Twickel. Inlcvering kopij: voor 3 januari 2001 bij de redactie van het Twickelblad, Postbus 2, 7490 AA Delden. De redactie houdt zich het recht voor artikelen in te korten en te redigeren. I. osse nummers a f 6,00 zijn verkrijgbaar bij de VVV-Delden en The Read Shop in Delden. Tekstvervaardiging en druk: Thieme Deventer ISSN 0927-6548 Index op vorige nummers via Internet http://www.obd.nl/instel/twickel/ twickelb.htm De met zandstenen paaltjes gemaakte afscheiding tussen de kasteelboerderij en de Twickelerlaan. Foto: M.R. van Gessel INDITNUMMER – Landgoederen in de Hof van Twente 3 – Verdeling van de woeste gronden begon 150 jaar geleden 5 – Heren van stand jubileren 8 – Wonen in de buurschap Oele (III) 11 – De klanken van jachthoornblazers 14 – Activiteitencommissie 15 – Reactie Streekplan 16 – Reactie Landschapsplan 16 – Afsluiting saneringsproject beken 17 – Korte berichten 18 – Agenda 18 – Kerstfeest op Twickel 19 Bij dit nummer van het Twickelblad hoort een bijlage, die geheel gewijd is aan het door ir. Michael R. van Gessel opgestelde landschapsplan. Foto voorpagina: Een treurwilg bij de wildbaan laat de winter gelaten over zich heen gaan. Foto: T. Tegelaar