pagina 2 winter 1996

TWICKELBLAD Een gezamenlijke uitgave van: Stichting Twickel, Vereniging Vrienden van Twickel. Het Twickelblad geeft informatie over historie en het beheer van Twickel in al zijn aspekten. Redactie: J. Bengevoord (eindredaktie) A. Brunt (eindredaktie) M.W.H. Hermanussen A.H. Schimmelpennick Medewerkers aan dit nummer: J.J.B. Bosch H. Gierveld J. Gieskes J. Mulder Redactieadres: Redactie Twickelblad Postbus 2, 7490 AA Delden tel. 074 – 3761309 Vereniging Vrienden van Twickel Secretaris W.H. van den Bosch Meeuwenstraat 14 7471 HG Goor Stichting Twickel Postbus 2, 7490 AA Delden tel. 074 – 3761309 Het Twickelblad wordt gratis toege- zonden aan medewerkers van de stichting Twickel en aan leden van de vereniging Vrienden van Twickel. Het lidmaatschap van de verening Vrienden van Twickel bedraagt / 25,00 (inclusief het Twickelblad). Het lidmaatschap kan worden aangevraagd bij de secretaris van de vereniging Vrienden van Twickel. Inlevering kopij: voor 1 november 1996 bij de redactie van het Twickelblad, Postbus 2, 7490 AA Delden en de firma Broekhuis in Hengelo. Losse nummers a f 6,00 zijn verkrijgbaar bij de VVV-Delden en de firma Vriezenkolk in Delden Tekstvervaardiging en druk: Ve&eS/van der Loeff, Deventer. ISSN 0927-7648 Index op vorige nummers via Internet http://www.obd.nl/instel/twickel/ twickelb.htm De rotstuin in de winter. De tuinen van Twickel zijn open op 22 december van 15.00- 20.00 uur. Met muziek, verlichting en gluhwein wordt een gezellige kerstsfeer opgeroepen. Foto: M.A.M.A. van Heeckeren van Wassenaer, ca. 1960. IN DIT NUMMER – Herstel van het landschapspark van Zocher 3 – Wie kent dit object 6 – Twickel bezit unieke Leidse penning 7 – Brieven 9 – Wildbeheereenheid Twickel presenteert Wildbeheerplan 10 – In memoriam Ap Haan 14 – Vrienden van Twickel 14 – Boekaankondiging 16 – De Engelse architect W. S. Weatherley veranderde drastisch interieur kasteel 17 – Vereniging Vrienden van Twickel 20 – Korte berichten 22 – Twickelbezit bij Woolde en Zenderen bedreigd 23 – Agenda 23 Foto voorpagina De achterzijde van de kasteelboerderij, 1996. Foto: J. Mulder.