pagina 2 winter 1993

TW1CKELBLAD Een gezamenlijke uitgave van: Stichting Twickel, Vereniging Vrienden van Twickel. Hct Twickelblad geeft informatie over historie en het beheer van Twickel in al zijn aspekten. Redactie: B.W.J. Bengevoord (eindredaktie) A.J. Brunt M.W.H. Hermanussen A.H. Schimmelpennick Medewerkers aan dit nummer: Henk van Beem Michiel Holleman (fotografie) Enno Hoekstra Jan Koning John Mulder (fotografie) Inmiddels al weer nostalgie. De wachtruimte in de oude rentmeesterij met brandkast en een oproep tot behoud van de patrijs in ons landschap. Foto: John Mulder. Redactieadres: Redactie Twickelblad, Postbus 73, 7490 AB Delden. Tel. 05407-61309 Vereniging Vrienden van Twickel, Plevierstraat 5, 7491 CS Delden Stichting Twickel, Postbus 2, 7490 AB Delden Het Twickelblad wordt gratis toegezonden aan medewerkers van de stichting Twickel en aan leden van de Vereniging Vrienden van Twickel. Abonnementen kunen worden verkregen door aanmelding bij de redactie of via het lidmaatschap van de Vereniging Vrienden van Twickel. De abonnementskosten voor 1993 bedragen 15 gulden. Het lidmaatschap van de Vereniging Vrienden van Twickel bedraagt 20 gulden (inclusief het Twickelblad). Van de redactie Het jaar 1993 loopt op z’n einde. Over het verstrijken van een jaar hoeven we niet dramatisch te doen. Het is wel vaker gebeurd. Toch past een korte terugblik op een Twickeljaar waarin de stichting Twickel het 40-jarig bestaan vierde, de rentmeesterij van Delden naar de kasteelboerderij verhuisde, de werkplaatsen grondig werden verbouwd en waarin de inventaris van het archief werd gepubliceerd. De Vrienden van Twickel konden dit jaar het -nieuw record- 600ste lid inschrijven. In dit jaar stonden Twickel en Ambt Delden landelijk in het nieuws door alle commotie over de Hinderwet. Voor vele boeren zal 1993 -afgezien van tegenvallende inkomsten- het jaar zijn waarin milieuminister Hans Alders met zweet op het voorhoofd duizenden boeren toesprak in uitspanning Dieka van de Kruusweg in Markelo. Het is ook het jaar waarin de nieuwe mestregels hun beslag kregen en bij de volgende herdruk een nieuw woord in de dikke Van Dale zal worden opgenomen: mineralenboekhouding. Misschien is het goed om ook eens stil te staan bij momenten van persoonlijke Twickelvreugde. Bij momenten waarop je als boer fluitend door de stal loopt. Of-de meer stadsen onder ons- onbetaalbare momenten van plezier beleefden met twee halftamme eenden bij de Twickelgracht. Of al die kinderen die luid schaterend de schaatsen onderbonden op het Twickeler ijsbaantje dat wordt omgeven door geintegreerd-bosbeheer-bos. Misschien vormen die momenten van persoonlijke vreugde wel de belangrijkste bron van inspiratie om voor Twickel in touw te zijn. Zo wil mijn zoontje sinds een kortstondig moment van ademloze bewondering voor de ophaalbrug in de toekomst z’n brood verdienen met het ridderschap. Zo’n mannetjesputter met een hamas en een nauwelijks te tillen zwaard die alle schurken en rovers buiten de poort houdt. Op z’n kamer is het bed veranderd in een versterkt fort en met behulp van Lego-bouwsels worden komplete veldslagen uitgevochten. Eigenlijk is hij in 1993 al een beetje Twickelvriend geworden. J.B. IN DIT NUMMER Inlevering kopij voorjaarsnummer: voor 1 februari 1994 Losse nummers verkrijgbaar bij de WV-Delden. Tekstvervaardiging, Lay-out en druk: VanderLoefT/Drukkers b.v., Enschede. ISSN 0927-6548 – Noordelijke aftakking Betuwelijn bedreiging voor Twickel – Nieuwe rentmeesterij in gebruik genomen Twickel-medewerkers: ,,Prachtige plek om te werken” Van de bestuurstafel van de Vereniging Vrienden van Twickel 10 Vrienden van Twickel op bezoek bij pachterscommissie 10 Terugblik op open dag Twickel 1993 12-13 – Boek werpt nieuw licht op historie van Twickel 14-17 – Penningen, munten en bankbiljetten op kasteel Twickel 18-21 – Korte berichten 22-23 Foto voorpagina: Oranjerie in de Steigers. Tijdens de Twickeldag voorpersoneel, pachters en anderen werd volop gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de verbouwing van de oranjerie in de kasteeltuin van nabij te bekijken. Foto: John Mulder r) K