pagina 2 najaar 2012

In dit nummer Van de Rentmeesterij 3 ‘Croene warmte’kasteel 4 Dromen bij de watermolen in Lage 5 Pachters letten op duurzaamheid 6 Wolverlei krijgt hulp van de zon 7 Zicht op Twickel: Marc van Weede 8 Een duurzame akte uit 1133 9 Oude bouwmaterialen keren terug 10 Bouwmaterialen Erve Woldhuis n Duurzaam Heege Sanders 12 Eigen hout maakt Twickel groen 14 Nieuwe penningmeester VVT 16 Vrienden voor het leven 18 Kasteelarrangement uitgebreid 20 Inspiratieboerderij Hof van Twente 22 Berichten van de Buitenplaats 23 Akte van scbenking uit njj. Zie pag. 9. Van de redactie Wie wat bewaart heeft wat. Als kleine jongen haalde ik ooit een oude stekker- doos uit de afvalemmer in de schuur in de heilige overtuiging dat als ik ‘m maar lang genoeg bewaarde, het ding vanzelf antiek en dus veel geld waard werd. Zo werkt(e) het niet. Maar bewaren en zuinig zijn is over het algemeen wel goed voor mens en maatschappij. Het vermindert de afval- berg, spaart grondstoffen en maakt ge- schiedenis tastbaar. Kijk bijvoorbeeld naar de oude akte die de cover van dit Twickel- blad siert. De akte stamt uit 1133 en is daarmee het oudste exemplaar uit het HuisarchiefTwickel. In deze uitgave is te lezen hoe het document de tand des tijds en wisseling van eigenaren heeft door- staan. Bewaren en koesteren. Het is een vorm van duurzaamheid. Dit Twickelblad staat grotendeels in het teken van duurzaam ­ heid. Het is, zo geef ik gelijk toe, geen ver- rassend thema. Het besef dat je niet op aarde bent om haar zo snel mogelijk uit te putten maar verantwoord door te geven aan volgende generaties, is altijd aanwezig geweest. Het is alleen onder invloed van de consumptiedrift en economische groei wat uit beeld geraakt. Ingrijpende zaken als klimaatverandering, bevolkingsgroei en industriele vervuiling drukken ons weer met de neus op de feiten. We moeten ons met ons alien (weer) echt duurzaam gedragen. Maar hoe doen we dat? Duurzaamheid is, zoals elders in de blad wordt gesteld, een containerbegrip geworden. Een greep uit wat er zoal in die container wordt gegooid. Groene energie, elektrische auto’s, hergebruik, eco-efficient, hernieuwbaar, CO -voetafdruk, ‘cradle to cradle’, enzovoort. Twickel draagt op haar eigen wijze een steentje bij aan een duurzame ontwikke- ling. Bewaren en koesteren, respect voor mens en dier; het is inherent aan de wijze waarop het landgoed wordt beheerd. Het was dan 00k niet moeilijk om onder- werpen voor dit themanummer te vinden. Laten we het een bewaarnummer noemen. Colofon Redactie: Rob Bloemendal Aafke Brunt Helmig Kleerebezem Albert Schimmelpenninck Martin Steenbeeke (eindredactie) Vaste medewerkers: Chantal Ophuis Christine Sinninghe Damst6 In levering kopij: Voor 12 november 2012 Schalkburgerstraat 11, 7551 CR, Hengelo Twickelblad@stnbk.nl Het Twickelblad is een gezamenlijke kwartaaluitgave van de Stichting Twickel en de Vereniging Vrienden van Twickel. Het blad geeft informatie over de historie en het beheer van Twickel in al zijn aspecten. Lidmaatschap, mutaties, adreswijzigin- gen: secretaris@vriendenvantwickel.nl of Postbus 107, 7490 AC Delden. Lidmaat ­ schap van de Vereniging Vrienden van Twickel (incl. toezending Twickelblad) bedraagt minimaal € 19,- per kalender- jaar; hogere bijdrage is welkom. Meer info: www.vriendenvantwickel.nl Losse nummers kosten € 4,- en zijn verkrijgbaar in de landgoedwinkel van Stichting Twickel, de VVV-Delden en The Read Shop in Delden. Niets uit deze uitgave mag, op weike wijze dan 00k, worden verveelvoudigd zonder voorafgaande schriftelijke toe- stemming van de redactie. De redactie behoudt zich het recht voor artikelen in te korten en te redigeren. Lay-out: Morskieft Ontwerpers van Visuele Identiteit Druk: Van Marie BV Foto’s, tenzij anders vermeld, zijn o.a gemaaktdoor: Rob Bloemendal, Aafke Brunt, Helmig Kleerebezem, Han Morskieft, Chantal Ophuis, Martin Steenbeeke. ISSN 0927-6548 Martin Steenbeeke