pagina 2 najaar 2011

In dit nummer Van de Rentmeesterij 3 Verjonging houdt bos vitaal 4 Kinderen enthousiast voor Twickel 6 Zicht op Twickel 8 Diplomaat Unico van Wassenaer 9 Plan voor herbouw Eschmolen 10 Restauratie tuinmuren Dieren n De wijnkerker van kasteel Twickel 12 Statuten Stichting Twickel gewijzigd 13 Discussie Rijnlandroute 15 Modernisering houtzagerij Twickel 16 Pachter Brunnekreeft verhuist 17 Nieuwe bestuursleden WT 18 Paddenstoelen tellen in de berm 20 Mijn Twickel: Henk Hietbrink 22 Berichten van de Buitenplaats 23 Colofon Redactie: Rob Bloemendal Helmig Kleerebezem Albert Schimmelpenninck Martin Steenbeeke (eindredactie) Vaste medewerkers: Aafke Brunt Christine Sinninghe Damstd Inlevering kopij: Voor 14 november 2cm Schalkburgerstraat n, 7551 CR, Hengelo Twickelblad@stnbk.nl Het Twickelblad is een gezamenlijke kwartaaluitgave van de Stichting Twickel en de Vereniging Vrienden van Twickel. Het blad geeft informatie over de historic en het beheer van Twickel in al zijn aspecten. Lidmaatschap, mutaties, adreswijzigin- gen: secretaris@vriendenvantwickel.nl of Postbus 107, 7490 AC Delden. Lidmaat ­ schap van de Vereniging Vrienden van Twickel (incl. toezending Twickelblad) bedraagt minimaal € 19,- per kalender- jaar; hogere bijdrage is welkom. Wijnlabels. Meer info: www.vriendenvantwickel.nl Losse nummers kosten € 4,- en zijn verkrijgbaar in de landgoedwinkel van Stichting Twickel, de VVV-Delden en The Read Shop in Delden. Niets uit deze uitgave mag, op welke wijze dan 00k, worden verveelvoudigd zonder voorafgaande schriftelijke toe- stemming van de redactie. De redactie behoudt zich het recht voor artikelen in te korten en te redigeren. Lay-out: Morskieft Ontwerpers van Visuele Identiteit Druk: Van Marie BV Foto’s, tenzij anders vermeld, zijn o.a gemaakt door: Aafke Brunt, De Hoge Veluwe/Henk van Holland Fotografie, Helmig Kleerebezem, Han Morskieft, Derk Rouwhorst, Albert Schimmelpenninck, Martin Steenbeeke, Alexander van den Tweel. ISSN 0927-6548 Van de redactie Een oud-collega van mij, geboren en ge- togen in Delden, werkt sinds kort in het midden van het land. Zoals het meer Tukkers vergaat heeft ze sterk de behoefte om met enige regelmaat het oude honk op te zoeken. Laatst was ze even terug, om op te merken dat ze zich opeens be- wust was geworden van een belangrijk verschil. “Als ik over de brug bij Deventer rij, merk ik het echt. Dat landschap, die ruimte! Dat heb je daar niet.” Dat is dus wat landschap doet. Het geeft identiteit aan een regio, en een gevoel van thuis aan de inwoners. Zoals Schevenin- gers niet kunnen zonder het ruisen van de zee, de Fries verzot is op de sloten en meren heeft de Twentenaar zijn hart verpand aan het landschap met de zacht glooiende akkers, weilanden en bossen, met de daar doorheen slingerende beken en houtwallen. Maar een landschap is bijna net zo vanzelfsprekend als vogels in de lucht en koeien in de wei. Ze zijn er zonder dat het opvalt, maar als ze er niet meer zijn, ga je ze missen. Pas bij bedrei- gingen, zoals oprukkende stadsranden of verkeersaders, staan we ervoor op de bres. Tijdens het komende Twickelweekend (16- 18 sept) kunt u via lezingen en excursies vertrouwd raken met tal van facetten van het landgoed. De heide, het kasteelpark, de boerenerven, de moestuin; het zijn bekende kroonjuwelen van Twickel, maar het verhaal erachter, de geschiedenis en het huidige beheer en onderhoud zijn wellicht minder bekend. Specialisten nemen u graag mee aan de hand. In dit Twickelblad, specifiek in de “Berich ­ ten van de Buitenplaats”, kunt u het hele programma van het Twickelweekend lezen. En we lichten een activiteit, een schilderworkshop voor kinderen, er alvast uit. Alle bijzonderheden staan op de web ­ site van Twickel. Maak gebruik van de uit- nodiging zodat u de brug over de Ijssel niet nodig hebt om de schoonheid van het landgoed en landschap te herkennen en waarderen. Martin Steenbeeke