pagina 2 najaar 2009

In dit nummer Van de Rentmeesterij 3 Interview: Albert Schimmelpenninck 4 Opstal op vreemde grond 6 Twickelboeren lopen tegen beperkingen op 8 Zicht op Twickel 10 Een villapark aan de rand van Twickel 12 Mijn Twickel: Herman Hemelman 14 Boekbespreking Eerste Koetsier 15 Umfassungsweg verbindt landschappen 16 Eschmolen wordt gemist 18 Vrienden van Twickel 20 Twickel op de kaart 21 Berichten van de buitenplaats 22 Moestuindag 23 Colofon Redactie: Jan Willem van Beusekom Helmig Kleerebezem Albert Schimmelpenninck Martin Steenbeeke (eindredactie) Vaste medewerkers: Aafke Brunt Christine Sinninghe Damst£ Inlevering kopij: Voor 9 november 2009 Schalkburgerstraat 11, 7551 GR, Hengelo Twickelblad@stnbk.nl Het Twickelblad is een gezamenlijke kwartaaluitgave van de Stichting Twickel en de Vereniging Vrienden van Twickel. Het blad geeft informatie over de histo ­ ric en het beheer van Twickel in al zijn aspecten. Lidmaatschap, mutaties, adreswijzigin- gen: secretaris@vriendenvantwickel.nl of Postbus 107, 7490 AC Delden. Lidmaat ­ schap van de Vereniging Vrienden van Twickel (incl. toezending Twickelblad) bedraagt minimaal € 19,- per kalender- jaar; hogere bijdrage is welkom. Tjdens "Twickel op de kaart" worden kaarten ait het huisarchief tentoongesteld. Meer info: www.vriendenvantwickel.nl Losse nummers kosten € 4,- en zijn verkrijgbaar in de landgoedwinkel van Stichting Twickel, de VW-Delden en The Read Shop in Delden. Niets uit deze uitgave mag, op welke wijze dan 00k, worden verveelvoudigd zonder voorafgaande schriftelijke toe- stemming van de redactie. De redactie behoudt zich het recht voor artikelen in te korten en te redigeren. Lay-out: Morskieft Ontwerpers van Visuele Identiteit Druk: Van Marie BV Foto’s, tenzij anders vermeld, zijn o.a gemaakt door: A. Brunt, H. Kleerebezem, Y. Cretier, H. Morskieft, D. Rouwhorst, A. Schimmelpenninck, M. Steenbeeke, A. van den Tweel. ISSN 0927-6548 Van de redactie Het jaar 1984 ligt voor mijn gevoel nog niet zo lang achter ons, maar afgaande op de actualiteit van toen is het ver weg. Er wordt in Nederland geprotesteerd tegen kruisraketten, draadloze telefonie staat in de kinderschoenen en FCTwente speelt in de eerste divisie. 1984 is 00k het jaar waarin Albert Schimmelpenninck in dienst treedt als rentmeester van Twickel. Een kwart eeuw later, als de koude oorlog voorbij is, bijna iedereen een mobieltje heeft en FC Twente aan de nationale top staat, viert hij zijn jubileum. Maar net als in heel Nederland is de klok op Twickel niet stil blijven staan. Uit een interview met de jubilerende rentmeester in dit Twickelblad blijkt dat er veel veranderd is in en rond het (beheer van een) landgoed. De relatie met de overheid, de gebouwen, het park, de landbouw; bijna alles ontwik- kelt zich. Niet van vandaag op morgen en zonder slag of stoot maar wel vaak ten goede. Het mooie van het Twickelblad is dat het al deze aspecten mag belichten. Maar met zo’n grote diversiteit aan onderwerpen is dat tegelijk 00k lastig. Hoewel de redactie naar eer en geweten probeert een zo evenwichtig mogelijk blad te maken, bestaat het gevaar dat e£n groepering het gevoel heeft onvoldoende aan bod te komen. Zo kreeg ik op de koffie bij voorzitter Henk Brunnekreeft van de pachterscommissie te horen dat de pachters graag willen dat er meer over landbouw in het Twickelblad staat. “Zo verhaal over een porseleinen verzameling uit het kasteel is wel leuk voor kunstlief- hebbers, maar wij lezen liever een leuke bedrijfsreportage." Dat kan, en daar is 00k ruimte voor. Net zo als dat er geschreven wordt over bijvoorbeeld de historie, bouw- projecten of natuur in en rond Twickel. Het gaat om de interessante mix, dezelfde die het werk van de rentmeester zo boeiend en afwisselend maakt. Hopelijk hebt u een najaarsnummer in handen waarin voldoende aandacht is voor historie, cultuur, landbouw, natuur en actuele ontwikkelingen. Een nummer dat over 25 jaar een goed beeld geeft van Twickel anno 2009. Martin Steenbeeke