pagina 2 najaar 2008

In dit nummer Van de Rentmeesterij 3 Fractie uitgaansdag CDA 5 Boekbespreking Van Gessel 5 De moeizame ontwikkeling van.. 6 Teruggave aan natuur Kleine Gelderse 8 Baksteenfabricage n Foto’s vertellen al iets meer 12 Vereniging Vrienden van Twickel 15 Een goede buur… 16 Mijn Twickel 18 ‘Wij wenschen dat gij nog lang…’ 20 Berichten van de buitenplaats 22 Jaarprogramma vrienden 22 Een landgoedproduct 23 Foto: Vissersbrug 24 Stenen brug. Van de redactie September…, en het najaarsnummer van het Twickelblad is er al weer. Najaar, herfst, het klinkt zo ver in het jaar. En dat, terwijl de komkommertijd net voorbij is. Met komkommertijd wordt de vakantietijd bedoeld, waarin gewoonlijk voor de media weinig nieuws te berichten valt, volgens Van Dale. Vakantietijd was het inderdaad eind juli toen de kopij binnen moest komen. Maar er was genoeg nieuws. Zoveel zelfs dat er een dubbele aflevering ‘Van de Rentmeesterij’ is. Er valt dan 00k veel te beleven op en rondom het Landgoed. In een ander artikel laat rentmeester Schimmelpenninck zien hoe moeizaam de weg kan zijn om tot een particulier natuurontwikkelingproject te komen. Een ware belevenis. Helmig Kleerebezem reisde af naar de Kleine Gelderse Waard waar hij samen met Wilke Schoemaker, beheerder Hof te Dieren, een dag rond hobbelde, zoals hij het zelf noemde. In een uitgebreid artikel vertelt hij hoe de teruggave aan de natuur van de Kleine Gelderse Waard tot stand komt. Foto’s laten het zien. En dat een goede buur heel wat waard is, laat Warmold Worst in zijn verhaal over ’t Warmtink in Deldenerbroek zien. Al in 1430 wordt Erve’t Warmtink voor het eerst genoemd als leen van Borculo. In vorige Twickelbladen is al vaker aandacht besteed aan de herstelwerkzaamheden rond laan en park van Twickel. Het masterplan van tuinarchitect Michael van Gessel nadert zijn voltooiing. In het artikel ‘Foto’s vertel ­ len al iets meer, bezoek zegt straks alles’ vat Jet Schadd een en ander nog eens samen. Een uitgebreide fotocollage van de diverse bruggen in het park, de oude en nieuwe Landgoedwinkel, de nieuwe parkeerplaats…, lees het eerst, bekijk de foto’s en kom het daadwerkelijk beleven wanneer alles klaar is. Verjaardagen zijn van alle tijd. Hoe de kinderen Van Heeckeren hun verjaardagen beleefden kunt u in het artikel ‘Wij wenschen dat gij lang moogt leven’ van Christine Sinninghe Damste lezen. Dit is zo maar een greep uit de diverse artikelen uit dit blad. Er valt in ieder geval veel te zien en te beleven. Colofon Redactie: J. W. A. Vermeulen (eindredactie) H.A. Kleerebezem A. H. Schimmelpenninck Inlevering kopij: V6or 27 oktober 2008 Ripperdalaan 11, 7491 BZ Delden joanvermeulentwickel@gmail.com Het Twickelblad is een gezamenlijke kwartaaluitgave van de Stichting Twicke- len de Vereniging Vrienden van Twickel. Lidmaatschap, mutaties, adreswijzi- gingen: www.vriendenvantwickel.nl of secretaris@vriendenvantwickel.nl of Postbus 107,7490 AC Delden. Lidmaat ­ schap van de Vereniging Vrienden van Twickel (incl. toezending Twickelblad) bedraagt minimaal € 16,- per kalender- jaar; hogere bijdrage is welkom. ISSN 0927-6548 Losse nummers kosten € 4,- en zijn ver- krijgbaar in de landgoedwinkel van Stich ­ ting Twickel, de VW-Delden en The Read Shop in Delden. Het blad geeft informa- tie over de historie en het beheer van Twickel in al zijn aspecten. Niets uit deze uitgave mag, op welke wijze dan 00k, worden verveelvoudigd zonder voorafgaande schriftelijke toe- stemming van de redactie. De redactie behoudt zich het recht voor artikelen in te korten en te redigeren. Lay-out: Morskieft Ontwerpers Druk: Van Marie BV Foto’s, tenzij anders vermeld, zijn o.a. gemaakt door: J. W. van Beu- sekom, H. Frons, H.A. Kleerebezem, H. Morskieft, B. Postma, A. van den Tweel, A. Schimmelpenninck, ). Schadd, C. Sinninghe Damste, J. Vermeulen, W. Worst en E. Willems. Joan Vermeulen