pagina 2 najaar 2006

In dit nummer Parkherstel op Twickel 3 Van de rentmeesterij 4 Mijn Twickel 5 Noordmolen volop in bedrijf 6 Stichting Edwina van Heek 8 Restauratie tafelklok 10 Vereniging Vrienden van Twickel 12 Watertanden op boerenmarkt 13 Groene kaart golfbaan 14 Zorgboerderij Groot Buren 16 Inzending foto’s 17 ANWB LandGoedKamp 18 Kleine monumenten 19 Jeu de Garibaldi 20 Berichten van de buitenplaats 22 Een landgoedproduct 23 Moestuin landgoed Twickel Colofon Redactie: J.W.A. Vermeulen (eindredactie) A. Brunt M.W.H. Hermanussen H.A. Kleerebezem J. Schadd A.H. Schimmelpenninck In levering kopij: V66r 23 oktober 2006 Ripperdalaan n, 7491 BZ Delden joanvermeulentwickel@gmail.com Het Twickelblad is een gezamenlijke kwartaaluitgave van de Stichting Twickel en de Vereniging Vrienden van Twickel. Lidmaatschap, adreswijzigingen: www.vriendenvantwickel.nl of secretaris@vriendenvantwickel.nl of Villapark 13, 7491 BT Delden. Lidmaatschap van de Vereniging Vrienden van Twickel (ind. toezending Twickelblad) bedraagt minimaal € 14,- per kalenderjaar. Losse nummers kosten € 4,- en zijn verkrijgbaar in de landgoedwinkel van Stichting Twickel, de VVV-Delden en The Read Shop in Delden. Het blad geeft informatie over de historie en het beheer van Twickel in al zijn aspecten. Niets uit deze uitgave mag, op welke wijze dan 00k, worden verveelvoudigd zonder voorafgaande schriftelijke toe- stemming van de redactie. De redactie behoudt zich het recht voor artikelen in te korten en te redigeren. Lay-out: Morskieft Ontwerpers Druk: Van Marie BV Foto’s, tenzij anders vermeld, zijn o.a. gemaakt door: A. Brunt, H.A. Kleere ­ bezem, E. Morskate, H. Reynders, j. Schadd, A.H. Schimmelpenninck, P.S. Sinninghe Damstd, A. van den Tweel , R. Wetphal. ISSN 0927-6548 Van de redactie Twickelblad Herfst dient zich hierbij aan! Heerste er vorige week, toen ik begon met het bekijken van de kopij, nog een hittegolf, bij het schrijven van dit stukje, breken de wolken en ziet het er ineens echt herfstig uit. Niet in de laatste plaats door alle dorre plek- ken in de tuin en het bruinige grasveld… Toch vertoont de echte herfst vaak prachtige kleuren. Getuige de foto op de achterpagina. Deze foto is gemaakt door de familie Pothof uit Borne, die hem inzond naar aanleiding van ons oproepje Foto’s gevraagd. Meer hierover elders in het blad. Het zal u niet ontgaan zijn, dat het ver- nieuwde Twickelblad tegenwoordig in een doorzichtig hoesje bij u op de mat ploft. Een enkeling heeft zich hier zorgen over ge ­ maakt. ‘Is dit niet erg milieuonvriendelijk en daarom zeker Twickel onwaardig?’ Ik kan u geruststellen. Het hoesje is gemaakt van afbreekbaar materiaal en daarom vele malen te verkiezen boven de banderol, waarvoor toch weer bomen gekapt moeten worden! In dit Herfstnummer een keur aan artikelen en foto’s. Zo is er een stuk over de Noord ­ molen, die in juli voor het eerst proefdraai- de; Alexander van den Tweel schrijft in Mijn Twickel wat en hoe het is om huismeester te zijn. Aandacht is er voor de Stichting Edwina van Heek. Onno de Bruijn laat zijn licht schijnen over de golfbaan op Twickel die onlangs een groene kaart kreeg! Het krijgen van een gekleurde kaart klinkt misschien niet zo positief, maar dat komt meer door al die kaarten tijdens het WK-voetbal. Met een groene kaart mag je tevreden zijn! En dan is er een uitgebreid artikel over de restauratie van tafelklokken op Twickel. Robert Schilten vertelt daarin hoe hij samen met Melgert Spaander een half jaar bezig is geweest met het restaureren van de impo- sante tafelklok die in de beneden galerij van Twickel staat. De heer Reynders schrijft over een drietal belangrijke vondsten die tijdens graafwerk- zaamheden zijn gedaan. Hij heeft al vaker over de bouwgeschiedenis van het kasteel geschreven en is zeker van plan dit alles ver- derte gaan analyseren. Het landgoedproduct geeft weer een heerlijk recept; meerval in de herfst…? Ik zou er di ­ rect aan beginnen. Joan Vermeulen