pagina 2 lente 2004

TWICKELBLAD Een gezamenlijke uitgave van: Stichting Twickel en de Vereniging Vrienden van Twickel. Het Twickelblad geeft informatie over de historie en het beheer van Twickel in al zijn aspecten. Redactie: G. Aalderink A. Brunt (eindredactie) M.W.H. Hermanussen J. Scheffer (eindredactie) A.H. Schimmelpenninck Stichting Twickel Postbus 2,7490 AA Delden tel. 074 – 3761309 Vereniging Vrienden van Twickel Secretaris J.W. Hakstegen Mulders weg 11 7491AZ Delden Het Twickelblad wordt gratis toege- zonden aan medewerkers van de Stichting Twickel en aan de leden van de vereniging Vrienden van Twickel. Het lidmaatschap van de vereniging Vrienden van Twickel bedraagt 14,00 euro. Het lidmaatschap kan worden aangevraagd bij de secretaris van de vereniging Vrienden van Twickel. Inlevering kopij: Voor 15 mei bij de redactie van het Twickelblad, Postbus 2,7490 AA Delden, e-mail archief@twickel.nl De redactie houdt zich het recht voor artikelen in te korten en te redigeren. Tenzij anders vermeld zijn de foto’s bij de artikelen van de auteurs. Overname van een artikel of een gedeelte hiervan is alleen mogelijk na schriftelijke toestemming van de redactie. Losse nummers a 3,00 euro zijn verkrijgbaar bij de landgoed- w inkel van de Stichting Twickel, de VVV-Delden en The Read Shop ‘Holtvoort’ in Delden. Tekstvervaardiging en druk: Drukkerij Twente Hengelo b.v. ISSN 0927-6548 Index op vorige nummers Internet: www.twickel.nl Van de redactie Toen ik hoorde dat eindredacteur Jan Bengevoord wegging bij het Twickelblad en dat men op zoek was naar een ‘nieuwe’ heb ik kenbaar gemaakt dat het mij wel wat leek. Ik werd een aantal dagen later gevraagd ora eens langs te komen en een gesprek te hebben met de redactie. Even laten horen hoe ik mij zo’n eindredactie voorstelde. Ondertussen had ik natuurlijk, als lid zijnde, alle Twickelbladen die ik heb, doorgebladerd en al wat ideeen gevormd over wat er veranderd zou kunnen worden. Laat mij een ding zeg- gen: eigenlijk hoeft er niets aan veranderd te worden. Het is een prima blad en Jan en Aafke en de rest van de redactie hebben een blad gemaakt dat in de loop der jaren alleen maar beter werd. Maar toch: een gesprek met de redac ­ tie en geen ideeen, dat kan natuurlijk niet. Dus daar ging ie! Een nieuwe rubriek ‘mijn Twickel’ (geleend uit de bijlage van Het Parool), interviews met personen die werkzaam zijn of waren op het landgoed, andere landgoe- deren bij voorkeur met een vriendenclub bezoeken en beschrijven en wat meer verhalen over het kasteel. Hoewel niet al mijn ideeen nieuw waren, werd er positief op gereageerd. Uiteindelijk werd ik uitverkoren en door het bestuur gei tijdens het afscheid van Jan Bengevoord. Diezelfde avond was er een nieuwjaars- bijeenkomst voor het personeel op het kasteel. Om al vast de sfeer te proeven leek het mij een goed idee om mee te gaan. Het was heel leuk. Ik moest denken aan het gevoel van de ‘bekende warme deken’. In de grote zaal boven gaf de rentmeester een expose van het afgelopen jaar met ondersteuning van ‘stiefstaande lichtbeelden’. Zeer informatief en dan zie je pas wat er allemaal op het landgoed aan de hand is. Een groot gedeelte van de informatie komt uiteindelijk ook terecht in het Twickelblad. Scheidend beheerder van Lage, Fons Eysink, hield een toespraak. Dit was een goede gelegenheid hem te vragen voor een afscheidsinterview. Mijn streven zal zijn om, samen met de redactie, het niveau van het blad te handhaven en waar mogelijk te verbeteren. Het Twickelblad is natuurlijk in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de redactie maar toch doe ik hier graag een oproep aan al haar lezers om met ideeen te komen om het blad nog aantrekkelijker te maken. Joep Scheffer P.S. Ik ben 55 jaar, getrouwd met Gerty. Wij hebben twee grote dochters. Ik ben werkzaam bij boekhandel Broekhuis en woon in Hengelo. IN DIT NUMMER – Een andere manier van boeren 3 – Broedplaatsen voor de ijsvogel 4 – Fons Eysink neemt afscheid van Lage 5 – De hensbeker van Caret George 8 – Vijf generaties Van den Barg op de Bornerhoeve 9 – Besmettelijke veeziekten anno 1744 11 – Bouwvakkers aan het werk op het voorplein 12 – Johan Timmer, machinist van de watertoren 14 – Het kamertje van Jaap 16 – De varkensfokkerij op de Dassehaar 17 – Jaarvergadering Vereniging Vrienden van Twickel 19 – Boekaankondiging: Och ewig is so tang 20 – mijn Twickel 21 – Korte berichten 22 Voorpagina: Gerrit Jan van den Barg die de velgen op de spaken slaat.