pagina 2 lente 2003

TWICKELBLAD Een gezamenlijke uitgave van: Stichting Twickel, Vereniging Vriendcn van Twickel. Het Twickelblad geeft informatie over de historie en het beheer van Twickel in al zijn aspecten. Redactie: .). Bengevoord (eindredactie) A. Brunt (eindredactie) G. Aaiderink M.W.H. Hermanussen A.H. Schimmelpenninck Medewerkers aan dit nummer: C. zu Castell L. Hakstegen-Heij J. Haverkate Haverkortfotografie M. Niphuis-Nell H. Spijkerman Redactieadres: Redactie Twickelblad Postbus 2,7490 AA Delden Vereniging Vrienden van Twickel Secretaris J.W. Hakstegen Muldersweg 11 7491AZ Delden Stichting Twickel Postbus 2,7490 AA Delden tel. 074-3761309 Het Twickelblad wordt gratis toege- zonden aan medewerkers van de stichting Twickel en aan lcden van de vereniging Vrienden van Twickel. Het lidmaatschap van de vereniging Vrienden van Twickel bedraagt 14,00 euro Het lidmaatschap kan worden aangevraagd bij de secretaris van de vereniging Vrienden van Twickel. Inleveringkopij: Voor 25 mei bij de redactie van het Twickelblad, Postbus 2,7490 A A Delden, e-mail archief@twickel.nl De redactie houdt zich het recht voor artikelen in te korten en te redigeren. Losse nummers a 3,00 euro zijn verkrijgbaar bij de landgoed- winkel van de Stichting Twickel, de VVV-Delden en The Read Shop ‘Holtvoort’ in Delden. Tekstvervaardiging en druk: Drukkerij Twente Hengelo b.v. ISSN 0927-6548 Index op vorige nummers Internet: www.twickel.nl Zwerfkei uit het Elbertsbos, aangeboden door de Deldense bevolking op 16 September 1959 ter gelegenheid van de tachtigste verjaardag van M.A.M.A. Barones van Heeckeren van Wassenaer. In zijn toespraak bij de aanbieding bedankte de voorzitter van het comitd mr.dr. J.W.Schneider de barones voor het feit dat zij in 1953 een stichting in het leven had geroepen, ‘die Twickel voor ons en de eeuwen bewaart’. Foto: G. Kuiper, Deventer. IN DIT NUMMER – Oprichting Stichting Twickel vergde vele jaren 3 – Overzicht Stichting Twickel 1953 – 2003 4 – Voorzitter E.P. Krudop 9 – Statuten, nog steeds goed werkhaar 11 – Jubileumboek Twickel met Hart enZiel 12 – Mr. C.L. van Harinxma thoe Slooten 13 – Mr G.F. Bore el 15 – Twickeldag 2003 17 – Protest tegen loting voor wapenoefening 18 – Bestuurslid Diederik van Wassenaer 20 – Vereniging Vrienden van Twickel. Jaarvergadering 21 – In memoriam. Bram Hassink 1936 – 2002 21 – Korte berichten Stichting Twickel 22 – Agenda 23 – Jaarkaart tuinen 23 Foto voorpagina Tijdens een bestuursvergadering in de Noordtorenkamer. Van links naar rechts: bestuurslid C.N. de Boer, rentmeester A.H. Schimmelpenninck, voorzitter E.P. Krudop, C. zu Castell Rtidenhausen, bestuurslid E.Y. Beelaerts van Blokland en penningmeester J.M. van den Wall Bake. De assessor D.C. van Wassenaer ontbreekt. Foto: Haverkortfotografie, Enschede.