pagina 2 herfst 2000

TWICKELBLAD Een gezamenlijke uitgave van: Stichting Twickel, Vereniging Vrienden van Twickel. Het Twickelblad geeft informatie over de historie en het beheer van Twickel in al zijn aspecten. Redactie: J. Bcngevoord (eindredactie) A. Brunt (eindredactie) G. Aalderink M.W.H. Hermanussen A.H. Schimmelpenninck Medewerkers aan dit nummer: A. Engelbertink H. Gierveld B. E. Leyssius J. Meijerink J. Mulder P. Schneider H. Spijkerman T. Tcgelaar F. Vollema Kedactieadres: Redactie Twickelblad Postbus 2,7490 AA Delden Vereniging Vrienden van Twickel Secretaris J.W. Hakstegen Muldersweg 11 7491 AZ Delden Stichting Twickel Postbus 2,7490 AA Delden tel. 074 – 3761309 Het Twickelblad wordt gratis toege- zonden aan medewerkers van de stichting Twickel en aan leden van de vereniging Vrienden van Twickel. Het lidmaatschap van de vereniging Vrienden van Twickel bedraagt / 25,00 (inclusief het Twickelblad). Het lidmaatschap kan worden aangevraagd bij de secretaris van de vereniging Vrienden van Twickel. Inlevering kopij: voor 2 oktober 2000 bij de redactie van het Twickelblad, Postbus 2,7490 AA Delden. De redactie houdt zich het recht voor artikelen in te korten en te redigeren. Fosse nummers a / 6,00 zijn verkrijgbaar bij de VVV-Delden en The Read Shop in Delden. Tekstvervaardiging en druk: Thieme Deventer ISSN 0927-6548 Index op vorige nummers via Internet http://www.obd.nl/instel/twickel/ twickelb.htm W 0PENGESTELD DE TOEGANG IS VERB0DEN • TUSSfN /ONSONDEHGANG EN Z0NS0PGANG • BUITEN WEGEN EN PA0EN • ME 1 EEN tOStOPENDE H0N0 • MET EEN SPEIENO MUZIEKAPPARAAT • MH TEN! OF WINDSCHEBM » • ME! MOTORRIJtlllG 8R0MFIE IS Of PAAR0 EN 00K WANNEER U • PAPIER SCHIllEN OF AN0ER AFVAl ACHTERIAAT • R00KJ K00M Of VUURTJf ST00K1 • K00PWAAR AANBIE0T • IfTS BESCHA0IGT OF MEENEEMT • 0IEREN VFR0NTRUST Een ekster bewaakt de gedragsregels voor de bezoekers van het bos. Deze opstelling maakt deel uit van het op museumboerderij Wendezoele ingerichte diorama. Folo: H. Spijkerman IN DIT NUMMER – Readies op ontwerp Streekplan Overijssel – Nieuw lid pachterscommissie Freek Luttikhedde – Houtkap in Nederlandse bossen – De ijsvogel het pronkjuweel van de Twickelse beken – Aanwinst Wendezoele – Kom mee naar buiten allemaal – Twickelweten – Blauw in het groen – Belevenissen van een erfpachter in Oele (II) – Vistrappen in de Twickelervaart en Azelerbeek – Jubileumuitgave Van Wassenaer – Buizerd raakt gewond – Natuurherinneringen – Vereniging Vrienden van Twickel – Presentatie landschapsplan – Agenda Foto voorpagina: Portret van Jan II van Wassenaer (c. 1483 – 1523), toegeschreven aan de schilder Jan Mostaert. Museum het Louvre in Parijs. Dit jaar is het 800 jaar geleden dat een lid van het geslacht Van Wassenaer voor het eerst werd genoemd. Dit gegeven vormt de aanleiding voor een uitge- breide jubileumviering. Onderdeel hiervan is de uitgave van een nieuw boek over de familie Van Wassenaer. Gegevens hierover vindt u elders in dit nummer. Foto: collectie Huisarchief Twickel