pagina 2 herfst 1998

TWICKELBLAD Een gezamenlijke uitgave van: Stichting Twickel, Vereniging Vrienden van Twickel. Het Twickelblad geeft informatie over historic cn het behecr van Twickel in al zijn aspecten. Redactie: J. Bengevoord (eindredactie) A. Brunt (eindredactie) M.W.H. Hermanussen A.H. Schimmelpenninck Medewerkers aan dit nummer: G. Aalderink A. Arnold D. Bekkers H. Gierveld J. Mulder A. Nawijn F. Ruepert H. Spijkerman S. de Zoete Redactieadres: Redactie Twickelblad Postbus 2, 7490 AA Delden Vereniging Vrienden van Twickel Secretaris W.H. van den Bosch Meeuwenstraat 14 7471 HG Goor Stichting Twickel Postbus 2, 7490 AA Delden tel. 074 – 3761309 Het Twickelblad wordt gratis toege- zonden aan medewerkers van de stichting Twickel en aan leden van de vereniging Vrienden van Twickel. Het lidmaatschap van de vereniging Vrienden van Twickel bedraagt / 25,00 (inclusief het Twickelblad). Het lidmaatschap kan worden aangevraagd bij de secretaris van de vereniging Vrienden van Twickel. Inlevering kopij: voor 1 november 1998 bij de redactie van het Twickelblad, Postbus 2, 7490 AA Delden. Losse nummers a / 6,00 zijn verkrijgbaar bij de VVV-Delden en de firma Vriezekolk in Delden en boekhandel Broekhuis in Hengelo. Tekstvervaardiging en druk; Grafisch bedrijf ve&es, Deventer. ISSN 0927-6548 Index op vorige nummers via Internet http://www.obd.nl/instel/twickel/ twickelb.htm Op 15 mei 1648 werd in Munster de vrede tussen de Zeven Verenigde Provincien en Spanje getekend. Een van de ondertekenaars van Nederlandse zijde was Wilhelm Ripperda, bewoner van huis Hengelo. Hij trad op als gastheervoorzijnmede-afgevaardigden. Vanaf HengelotrokmengezamenlijknaarMunster. Op 12. 13en 14 mei 1998 werd deze tocht herhaald vanaf kasteel Twickel. (foto voorpagina). De nieuwe afgevaardigden verzamelden zich op 12 mei op Twickel, waar Wilhelm Ripperda geflankeerd door zijn secondant Juriaan zu Castell hen op het hordes verwelkomde. Het zonnige weer, de aanstormende paar- den, de spectaculaire koetsen en de vrolijke muziek trokken een grootpubliek. Foto’s: H. Spijkerman. IN DIT NUMMER – Nieuwe bewoners genieten van een bijzonderpand op een fraaie plek 3 – Vegetatie in bossen Twickel nog steeds vitaal 7 – Een visie op het bosbeleid van Twickel 9 – Vrienden van Twickel bezoeken De Schaffelaar 11 – De boerentuin als pronkjuweeltje , 12 – Het mangelen van linnengoed 15 – De Orde van Tombago, een literair college uit het begin van de achttiende eeuw 17 – Korte berichten 19/21 – Expositie 20 – Agenda 23