pagina 2 herfst 1997

Van de redactie TWICKELBLAD Een gezamenlijke uitgave van: Stichting Twickel, Vereniging Vriendcn van Twickel. Het Twickelblad geeft informatie over historic en het beheer van Twickel in al zijn aspecten. Redactie: J. Bengevoord (eindredactie) A. Brunt (eindredactie) M.W.H. Hermanussen A.H. Schimmelpenninck Medewerkers aan dit nummer: D. Bekkers Redactieadres: Redactie Twickelblad Postbus 2, 7490 AA Delden Vereniging Vrienden van Twickel Secretaris W.H. van den Bosch Meeuwenstraat 14 7471 HG Goor Stichting Twickel Postbus 2, 7490 AA Delden tel. 074 – 3761309 Het Twickelblad wordt gratis toege- zonden aan medewerkers van de stichting Twickel en aan leden van de vereniging V rienden van Twickel. Het lidmaatschap van de vereniging Vrienden van Twickel bedraagt f 25,00 (inclusief het Twickelblad). Het lidmaatschap kan worden aangevraagd bij de secretaris van de vereniging Vrienden van Twickel. Inlevering kopij: voor 5 oktober 1997 bij de redactie van het Twickelblad, Postbus 2,7490 AA Delden. Losse nummers a / 6,00 zijn verkrijgbaar bij de VVV-Delden, de firma Vriezekolk in Delden en boekhandel Broekhuis in Hengelo. Tekstvervaardiging en druk; Ve&eS/van der Loeff, Deventer. ISSN 0927-6548 Index op vorige nummers via Internet http://www.obd.nl/instel/twickel/ twickelb.htm Dit nummer van het Twickelblad is geheel gewijd aan het 650-jarig bestaan van Twickel. Op verzoek van de Stichting Twickel en de redactie van het Twickelblad hebben meerdere auteurs hun visie gegeven op – kortweg – Twickel nu en in de toekomst. Het resultaat is een veelheid aan opinies en beschouwin- gen. De redactie is de auteurs zeer erkentelijk voor de medewerking. In dit nummer staan tevens enkele interviews afgedrukt met mensen die nauw bij Twickel zijn betrokken. Het lag in de bedoeling meer mensen te interviewen, maar helaas zijn de bladzijden van het Twickelblad niet van elastiek. De redac ­ tie is echter van plan in de komende nummers door te gaan met het voeren van vraaggesprekken met diverse mensen. Want over Twickel zijn we ook na 650jaar nog lang niet uitgepraat. Jan Bengevoord IN DIT NUMMER 650jaar Twickel: opinies en beschouwingen: – van Aartsen 3 – Prof. H.J.L. Vonhojf 4 – Interview D. Horstman 4 – Prof. dr. W. Lemstra 5 – Drs. O. de Bruijn 6 – Ir. P.A.E. van Erkelens 8 – Interview ir. A. Schimmelpenninck 8 – H.J. Slijkhuis 10 – Drs. A. G. van Leersum 11 – Achtergronden van een historische foto 12 – Prof. dr. I.S. Zonneveld 14 – Interview E. Hoekstra 14 – Mr. O.W.A. baron Van Verschuer 16 – Expo side: De Dandy 19 – Concert: Mozart op kasteel 19 – Exposide: Henri Evers 20 – Geschenk Vrienden van Twickel 21 – Lezers schrijven 22 – Korte berichten en agenda 23 Foto voorpagina De open dagen ter gelegenheid van het jubileum 650jaar Twickel vielen bij jong en oud in de smaak. Foto: M. Hermanussen