pagina 2 herfst 1995

TWICKELBLAD Een gezamenlijke uitgave van: Stichting Twickel, Vereniging Vrienden van Twickel. Het Twickelblad geeft informatie over historie en het beheer van Twickel in al zijn aspekten. Redactie: J. Bengevoord (eindredaktie) A. Brunt (eindredaktie) M.W.H. Hermanussen A.H. Schimmelpennick Medewerkers aan dit nummer: HJ.F. Blom A. Jansen H. Gierveld J. Mulder G. A.B. Nijhuis H. Reynders H. Spijkerman Redactieadres: Redactie Twickelblad Postbus 2, 7490 AA Delden tel. 05407 – 61309 Vereniging Vrienden van Twickel Secretaris W.H. van den Bosch Meeuwenstraat 14 7471 HG Goor Stichting Twickel Postbus 2, 7490 AA Delden tel. 05407 – 61309 Het Twickelblad wordt gratis toegezonden aan medewerkers van de stichting Twickel en aan leden van de vereniging Vrienden van Twickel. De Russische parkwagen. Foto: Huisarchief Twickel. Rijtuigen, aanspanningen en stallen op Twickel Op de donderdagavonden 9 en 16 november biedt de Vereniging Vrienden van Twickel U een unieke gelegenheid om nader kennis te maken met heden en verle- den van de rijdende inventaris van Twickel. Op 9 november zal om 20.00 uur in ’t Hoogspel te Delden een voordracht worden gehouden door de heer H. Eshuis over Rijtuigen, aan ­ spanningen en stallen op Twickel. De heer Eshuis is uitermate deskundig op dit ter- rein en weet zijn liefde en belangstelling voor paarden en rijtuigen als geen ander over te brengen. Wij rekenen dan ook op een warme belangstelling Uwerzijds. De toegang voor leden en een beperkte introductie is gratis. Aansluitend op deze avond met de heer Eshuis leek het ons interessant om een en ander nader aan de praktijk te toetsen en zelf waar te nemen. Daartoe zal op don- derdag 16 november de heerB. Hassink een of twee rondleidingen verzorgen door de stallen van Twickel. Uit praktische overwegingen moeten deze rondleidingen worden beperkt tot maximaal 2 x 25 deelnemers. De indeling daarvan zal op 9 november na afloop van de voordracht van de heer Eshuis worden vastgesteld. De rondleidingen duren ca. een uur en beginnen om 20.00 en 21.00 uur. Het is dus niet mogelijk om zonder voorafgaande indeling alleen het bezoek aan de stallen te brengen. IN DIT NUMMER Het lidmaatschap van de vereniging Vrienden van Twickel bedraagt /20,00 (inclusief het Twickelblad). Het lidmaatschap kan worden aangevraagd bij de secretaris van de vereniging Vrienden van Twickel. Inlevering kopij: voor 1 augustus 1995 bij de redactie van het Twickelblad, Postbus 2, 7490 AA Delden. Losse nummers a / 6,00 zijn verkrijgbaar bij de VVV-Delden en de firma Vriezenkolk in Delden Tekstvervaardiging, Lay-out en druk: Van der Loeff Drukkers b.v., Enschede. ISSN 0927-6548 – Historische moestuin van Twickel wordt gerestaureerd 3 – Barones overleed twintig jaar geleden 3 – Jeugdherinneringen aan barones Van Heeckeren 4 – Herstel kademuur vordert 6 – De boerderijtuinen ol landgoederen Twickel 7 – Particulier gastheerschap op Twickel 8 – Expositie Ijsclub Delden 9 – Paard en Bloem in de paardeschuur 10 – Moerbei-bomen op Twickel 12 – Wals, swing en mars in Hof te Dieren 14 – Serie Twickel-uitspanningen: In den Drost 16 – Aanvulling op schoolhistorie Wiene 18 – Vrijwilligers restaureren koningsmuur Dieren 19 – Opgravingen Huys Hengelo 22 – Het buiten van Jacob van Wassenaer Obdam 24 – Korte berichten 27 – Sterrebos op de Carolinaberg 28 Foto voorpagina Barones Van Heeckeren van Wassenaer voor het theehuisje in de rotstuin. Foto: E. Meyling, 1959.