pagina 2 herfst 1993

TWICKELBLAD Een gezamenlijke uitgave van: Stichting Twickel, Vcreniging Vricndcn van Twickel. Het Twickelblad geeft informatie over historic en het beheer van Twickel in al zijn aspekten. Redactie: B.W.J. Bengevoord (eindredaktie) A.J. Bunt M.W.H. Hermanussen A.H. Schimmelpennick Medewerkers aan dit nummer: Jan Haverkate John Mulder (fotografie) Saskia Relker Hans Spijkerman Redactieadrcs: Redactie Twickelblad, Postbus 73, 7490 AB Deiden. Tel. 05407-61309 Vereniging Vrienden van Twickel, Plevierstraat 5, 7491 CS Deiden Stichting Twickel, Postbus 2, 7490 AB Deiden Het Twickelblad wordt gratis toegezondcn aan medewerkers van de stichting Twickel en aan leden van de Vereniging Vrienden van Twickel. Abonnementen kunen worden verkregen door aanmelding bij de redactie of via het lidmaatschap van de Vereniging Vrienden van Twickel. De abonnementskosten voor 1993 bedragen 15 gulden. Het lidmaatschap van de Vereniging Vrienden van Twickel bedraagt 20 gulden (inclusief het Twickelblad). De winterkoning een onopvallende maar algemene broedvogel in de Twickelse bossen. Anders dan zijn naam doet vermoeden kan de winterkoning slecht tegen strenge winters. Uit onderzoek blijkt dat de winterkoningpopululatie in koude perioden kan worden gehalveerd. Van de redactie Na een periode van redelijk rust aan het planologische front worden er de laatste maanden achter de tekentafels weer volop strepen over het Twickelse gebied getrokken. Nadat de gemeente Hengelo een oogje had laten vallen op Het Woolde, liet de gemeente Deiden een proefballonetje op met industrieterrein op belangrijke verbindingszones voor planten en dieren. Gelukkig bleek de gemeenteraad van Stad Deiden weinig applaus voor de plannen te kunnen opbrengen. Emstiger zijn de -overigens nog onduidelijke- plannen om de welbekende Betuwelijn af te takken richting Twente. Aanleiding is de eis van de Duitse overheid dat de Betuwelijn -de spoorverbinding tussen havenstad Rotterdam en het Ruhrgebiet- ook een aftakking richting Berlijn/Oost-Europa krijgt om te voorkomen dat alle goederenvervoer door het bevolkingsdichte Duitse industriecentrum dendert. Met een noordelijke aftakking -langs de Veluwerand en door Twente- dreigt echter een nieuwe aanslag op zowel de Gelderse als Overijsselse bezittingen van Twickel. Wie Twickel koestert, kan niet voorbijgaan aan de vele mensen die in het verleden voor de bescherming van cultuur en natuur op de bres stonden. Oud- rentmeester Brunt was gedurende vele jaren een van hen. Op 9 augustus overleed Brunt na een kortstondig ziekbed op 73-jarige leeftijd. In dit nummer van het Twickelblad staan Hans Spijkerman en Jan Haverkate stil bij de man die -in alle bescheidenheid- Twickel met grote liefde beheerde in een tijd waarin veel mensen Twickel nog moesten ontdekken. We zijn hem daar dankbaar voor. J.B. IN DIT NUMMER Inlevering kopij volgend nummer: voor 1 november 1993 Losse nummers verkrijgbaar bij de WV-Delden. Tekstvervaardiging, Lay-out en druk: VanderLoeff/Drukkers b.v., Enschede. ISSN 0927-6548 Bosbaas G.J. te Veldhuis neemt afscheid Twee vrouwen en zesduizend boeken Herstelbeurt Twickelerlaan Korte berichten Lezing over dassen op 2 november Even terug in de tijd Nieuwe geitenhouder op Twickel ANWB-vrijwilligerskamp Voorintekening nieuw boek over Twickel In memoriam: C. Brunt Grote bonte specht profiteert van natuurbos pag. 3 pag. 5 pag. 7 pag. 9, 18 en 19 pag. 9 pag. 10 en 11 pag. 12 pag. 17 pag. 15 pag. 16 achterpagina Foto voorpagina: Bosbaas D.J. te Veldhuis inspecteerde in 1985 de ruimingwerkzaamheden van bomen langs de Twickelerlaan die ten prooi vielen aan een razende storm.