pagina 2 herfst 1991 tijdschrift

IN DIT NUMMER: TWICKELBLAD – Robert van Heeckeren van Kell, neef van de laatste heer van Twickel, be- zocht Delden en haalde herinneringen op. De nu 83-jarige jonker Bobby’ is een markante persoonlijkheid met een eigen kijk op het leven. Pag. 2. Een gezamenlijke uitgave van: Stichting Twickel Vereniging Vrienden van Twickel. – Reigers broeden – voorzover bekend – al sedert 1897 op Twickel. De broedkolonie maakte vooral vanaf de jaren ’60 een flinke groei door. Pag. 7. Het Twickelblad geeft informatie over historic en het beheer van Twickel in al zijn aspekten. – In de nieuwe rubriek over vorsten die Twickel bezochten aandacht voor Georg I. Hij overleed na het nuttigen van meloenen op Twickel. Pag. 10. Redactie: B.W.J. Bengevoord (eindredactie) A.J. Brunt M.W.H. Hermanussen A.H. Schimmelpenninck – De pachterscommissie bezocht in Flevoland een biologisch-dynamisch landbouwbedrijf. Bestaan er ook mogelijkheden op Twickel? Pag. 13. Medewerkers aan dit nummer: J. Meijerink D. Klevering G. Steppenwoolde Redactieadres: Redactie Twickelblad Postbus 73, 7490 AB Delden Tel. 05407-61309 Vereniging Vrienden van Twickel, Plevierstraat 5, 7491 CS Delden. Stichting Twickel, Postbus 2, 7490 AB Delden. Het Twickelblad wordt gratis toe- gezonden aan medewerkers van de Stichting Twickel en aan leden van de Vereniging Vrienden van Twickel. Abonnementen kunnen worden verkregen door aanmelding bij de redactie of via het lidmaatschap van de Vereniging Vrienden van Twickel. De abonnementskosten voor 1991 bedragen 10 gulden. Het lidmaatschap van de Vereni ­ ging Vrienden van Twickel be- draagt 15 gulden (inclusief het Twickelblad). Inlevering kopij kerstnummer: voor 1 november 1991. Losse nummers verkrijgbaar bij de VVV-Delden. Tekstvervaardiging, Lay-out en druk: SWB-Midden Twente Hengelo. Horizonvervuiling… Langs (autosnel-)wegen in de omgeving van Twickel verrijzen steeds meer reclamebor- den. Voor de een een uitgelezen manier van reclame maken, voor de ander een bron van groeiende ergernis. Als de overheid geen eind maakt aan deze manier van reclame, gaat het landschap straks verscholen achter een bordenzee.