pagina 2 3 1990 tijdschrift

TWICKELBULLETIN uitgave van de Vereniging Vrienden van Twickel dit blad verschijnt drie maal per jaar redactieadres: Jacob Marisstraat 169 7556 KE Hengelo en/of Weegbree 34 7491 LJ Delden Vereniging Vrienden van Twickel opgericht 1972 Secretariaat: E. Hoekstra, Plevierstraat 5 Delden contributie / 15,- per jaar bank: Rabo-bank Delden, rekeningnummer 31.33.09.973 giro : 2850534 Inhoudsopgave pag. Twickel Actueel 41 Van de Redactie 43 Kerstavond 45 Heemschut bekroont artikel van Herman Haverkate 46 Nog eens terug naar oude tijden. 46 Nog een oude Wassenaar. 53 De Wassenaars-Kooi 54 Nieuwjaar 56 Natuurvriendenkommissie – Nivon – Hengelo (O) 57 Twickelbulletin 58 Oproep van de Milieuraad Hengelo (O) e.o. 58 Waar het niet pluis is. 59 Verhaal van Mannes 60 Van de slechte Drost 62