Pagina 19 zomer 2016

Vervolgens reden we naar Schloss Clemenswerth. Na de warme lunch in de Schlosskeller begon de rondleiding in het achtkantige jachtslot. In een stervorm zijn daaromheen acht paviljoens geschakeerd. Het jachtslot werd tussen 1737 en 1747 gebouwd naar het ontwerp van architect Johann Conrad Schlaun in opdracht van Clemens August, keurvorst uit het ‘Haus Wittelsbach’en aartsbisschop van Keulen. Het ensemble is een goed voorbeeld van een jacht- en lustslot in rococostijl en als enige in zijn soort in Europa in originele staat bewaard gebleven. Graaf Unico Wilhelm van Wassenaer Obdam (1692-1766) kwam als ambassadeur en onderhandelaar van de protestantse Republiek met de R.K. keurvorst en aartsbisschop van Keulen en Münster voor overleg naar Schloss Clemenswerth. Op de terugreis werd wederom een koffie/thee tussenstop gemaakt in het Lähdener Hof. De organiserende activiteitencommissie onderschrijft de tekst boven de ingang van de watervluchtmolen; ‘wer anklofet, der wirt aufgethan’. Moge deze spreuk hen die niet mee konden, verleiden tot een bezoek zowel aan deze unieke molen als aan het Schloss Clemenswerth.

van de Voorzitter auteur Eduard van Emmerik, Vrienden van Twickel

In het voorjaar keek ik naar een aflevering van Wild Japan over Kuroshio, de warme golfstroom die van het zuiden naar het noorden stroomt langs Japan in de Stille Oceaan. De enorme waterverplaatsing frappeerde mij: 50 miljoen ton per seconde over een breedte van ongeveer 100 km en een diepte van 1000 meter; het volume van 6000 grote rivieren zoals de Wolga. Kuroshio heeft belangrijke klimaatbepalende gevolgen voor Japan, zoals de warme golfstroom in de Atlantische Oceaan voor Europa. Hier moest ik aan denken toen ik bij een voorlichtingsbijeenkomst was van Rijkswaterstaat in de Waarbeek over de 2e fase van de verbreding van het Twentekanaal tussen Wiene en Enschede. Deze maakt het mogelijk met grotere schepen te varen waardoor de te drukke autowegenwegen ontlast worden. Ik las dat in het Twentekanaal ook stroming zit. Ca. 5-10 ton per seconde stroomt van oost naar west naar de IJssel. Dat is 150-300 miljoen ton water per jaar! Als dat niet afgevoerd zou worden, zou Twente op sommige plekken behoorlijk drassig zijn. Gelukkig wordt dat bewaakt door het waterschap Vechtstromen. Water heeft grote invloed op onze leefomgeving zowel op wereldschaal als regionaal. Goed om je daarvan bewust van te zijn en om daar bewust mee om te gaan. Een voorbeeld hiervan is het verbreden van de beekdalen en het weer laten meanderen van de beken op Twickel als retentie van overtollig regenwater met als neveneffect dat er stukjes mooie natuur bijkomen. Wat dragen wij als VVT bij? Wij helpen twee keer per jaar op onze natuurwerkochtenden bij het in stand houden van het natte heidegebied op Twickel. Zo hebben we dit voorjaar met vijftien Vrienden bij het Veldsnijdersven vlakbij Beckum de heide geschoond van opschot. Gezellig en nuttig. Vaak zijn het dezelfde mensen die met ons mee doen. Vanaf deze plek wil ik ze graag in het zonnetje zetten. Ten slotte Een paar keer per jaar stuurt de Vereniging Vrienden van Twickel nieuwsbrieven naar de 1.700 leden. Dat proberen we zoveel mogelijk per e-mail te doen. Van ongeveer 600 leden hebben we nog geen e-mailadres. We zouden het zeer op prijs stellen als u uw e-mail adres aan ons opstuurt. Soms krijgen we e-mails terug omdat het adres niet meer juist is. Als u een nieuw e-mail adres heeft gekregen, wilt u dit dan ook even doorgeven. Graag via secretaris@vriendenvantwickel.nl of via onze website. Ik wens u een mooie zomer toe.