pagina 19 zomer 2008

-Vv^ /L/ ?a*cy^‘ J^y _ j&yzz?- yy yy^y yy^y /y ^yyyyy yyy^y yyyyyy y/s yyy/ ,/yy yyy y^yyy^ ^zyyy yy^ yy^< yy^y &y*. ^zy^s/^yy^y -yy^yy yyyy _ plekje in het rijtuig, de dear werd dicht gesta ­ gen, de zweep knalde en vervolgens vertrok het hele gezelschap richting station’. ‘Maar ze waren helemaal niet aardig tegen mij’, hailde Mouzza. ‘Ze hebben niet eens de moeite genomen afscheid van mij te nemen’. ‘Maarjij bent 00k helemaal niet belangrijk, terwijl ik dat echter we! ben’, zei Gipsy op hooghartige toon , daarbij gaf hij haar 00k nog eens eenflinke knauw. Pacha trad naar voren en sprak op gewich- tige toon: ‘Wees toch niet zo verdrietig alle- maal, defamilie is gewoon weg en daarmee ait! Alles bij elkaar genomen denk ik dat 00k jij Gipsy, juist blij moet zijn. Als je baasjes er zijn word je maar wat vaak geslagen’. ‘Daar hebt ge weI gelijk in’, antwoordde Gipsy op zachte toon, ‘maar al met al heb ik toch 1/eel liever dat ze hier zijn’. Met mijn baasjes kan ik rennen en spelen en vermaak ik me tenminste 1reel meer dan na. Nu moet ik de hele dag optrekken met die sujfe laie hond Miete’. ‘ Ik hoop echt dat ze spoedig zullen teragko- men’, verzachtte de grote papa dikzak- zwaan, ‘ voor mij is het helemaal niet het- zelfde. Voor mij is het veel beter dat ze gewoon hier zijn want dan krijg ik zo veel lekkere stakjes brood van de kinderen toege- worpen’. ‘Oh, ik zie dat het tijd is om te gaan. Stel je voor dat ik te laat terag ben bij Bernard “, sprak Gipsy, ‘ Adieu lieve vrienden, morgen kom ik weder om onze conversatie voort te zetten’. En alle vrienden verdwenen ait het zicht. Ik begrijp nog niet hoe het mogelijk was dat ik deze conversatie kon horen, maar ik ben wel zeer ingenomen dat ik na weet hoe onze vrienden over ons denken." Aldus George in zijn opstel. Gipsy bleef goed verzorgd achter op Twic ­ kel en kwam niets te kort, zo blijkt uit het bij dit artikel afgedrukte briefje: Dankzij de foto weten we dat Gipsy min- stens een keer mee mocht naar Den Haag om zich daar te laten fotograferen. Mis- schien heeft het tochtje naar de stad hem geen goed gedaan, want niet lang daarna is Gipsy overleden. Er werden op 27 juni 6 foto’s van hem nabesteld bij de fotograaf. Een bleef bewaard in het album van George en een tweede werd op 30 juni 1868 naar Bernard Bitter gestuurd, zo blijkt uit het volgende bedank briefje van Marie. Bernard, Wij zenden aw deze album voor alle zorgen en moeite dien gij met Gipsy gehad hebt. Ter nagedachtenis aan hem hebt gij er zijn pho- tographie in. Het was bijzonder warm den dag dat het gemaakt is, daarom heeft hij zijn tong zoo uitgestoken. Uw Voder had ons ver- teld dat gij geen album had. Doe onze vrien- delijke groeten aan aw Moeder en Marianne. Ik hoop dat gij alien gezond zijt. Wij wenschen zoo zeer, Dollij en ik om weder op twickel te komen. Christine Sinninghe Damstd Bronnen: Huisarchief Twickel, inv.nr. 1482; foto album nr.26. Familie archief Bitter. Foto biz. 18 linksboven komt uit het bezit van fam. Hobbelink