pagina 19 zomer 2007

Agenda 26 augustus Fietstocht. 14 September Kasteeldag. 21 november Najaarslezing. Excursie In het Twickelblad Winter 2006 heeft het artikel ‘Herstel natte heidevelden’ gestaan. De meeste van die gebieden waarover het ging, liggen alien in de buurtvan kasteel Twickel, maarzijn niet voor het publiek toegankelijk. Maar onder leiding van Andr£ Jansen, de man die in opdracht van Stichting Twickel deze gebieden bestudeerde en met oplossingen voor herstel kwam, zou een excursie naar enkele van deze gebieden gehouden worden. Aangezien er voorlopig voldoende acti- viteiten voor de Vrienden gepland zijn, zal deze excursie op een volgende ver- gadering besproken worden en waar- schijnlijk voor 2008 gepland worden. Poortgebouw van Schloss Steinfurt. Ondertussen werd in cafe restaurant ‘Schlossmtihle’ koffie en thee gezet waar we een half uur later van konden genieten met daarbij een prachtig uitzicht op de machtige ommuurde hoofdburcht. Onze oosterburen kunnen hun waterburchten zo poetisch verwoorden: “Burgen, die im Was- ser traumen”. En dat het een ‘droom’ is zal niemand ont- kennen. De waterburcht wordt het eerst genoemd in 1164 en in de loop der tijden meerdere keren vernield, weer opgebouwd en uitgebreid. De huidige voorburcht werd in de i3e eeuw gedeeltelijk met een ring- muur omgeven. Voor de ‘konomiege- baude (de bouwhuizen) tekende de beroemde bouwmeester J.C. Schlaun (1695-1773)- De binnenplaats van de hoofdburcht is adembenemend. Een schitterend gedeelte is de vooruitstekende gevelpartij (Aus- lucht) uit 1559 die het werk is van de beroemde Munsterse beeldhouwer Johann Brabender die 00k zijn sporen heeft nage- laten aan delen van het renaissance front van Twickel. Na bezichtiging van de beide kapellen, de kleine ridderzaal (Kemanate) en de grote ridderzaal kunnen we het met Prinz Ferdi ­ nand eens zijn: “Schloss Steinfurt is e6n van de oudste, machtigste en mooiste waterburchten van het Munsterland. Na genoten te hebben van een heerlijk lunchbuffet in restaurant ‘Bagno’ volgde de stadswandeling door Burg Steinfurt onder- leiding van gidsen. Op een aangename en spontane manier werden we deelgenoot gemaakt van de indrukwekkende stadshis- torie. In 1347 kreeg Steinfurt stadsrechten naar Munsters voorbeeld. Vele huizen ade- men nog de sfeer uit van het renaissance tijdperk zoals het voormalige Stadswijnhuis (1445), het oude raadhuis (1561) en de hogeschool (1591). In het jaar dat Steinfurt haar stadsrechten kreeg, kocht Herman van Twickelo op 21 mei 1347 ‘dat huys to Eysing’ van Berend van Hulscher. Het ontstaan van Twickel. Ook dit jaar waren de weergoden ons goed gezind. Op 20 april was het morgens wel frisjes maar in de middag lachte de zon ons regelmatig toe tijdens de stadswande ­ ling. De tweede dag, 27 april, was zonover- goten en menigeen zocht regelmatig even de schaduw op. De beide dagen werden afgesloten met koffie of thee en gebak in restaurant ‘Schlossmtihle. Om 17.30 uur arriveerden we weer in het zo vertrouwde stadje Delden. Tot volgend jaar! De activiteitencommissie.