pagina 19 winter 2013

Nieuwe daken voor oude monumenten Wie zoals Stichting Twickel meet dan honderd monumentale panden beheert, heeft de taak deze goed in stand houden. Daarom worden de daken van de oude rentmeesterij in Delden en het bouwhuis van het voormalige kasteel Nettelhorst in Lochem vernieuwd. Van 1840 tot 1993 woonde en werkte de rentmeester van Twickel in het karakteris- tieke grote pand aan de Hengelosestraat in Delden. Dit van oorsprong i8e-eeuwse huis was kort daarvoor aangekocht door baron van Heeckeren. Hij Net de boven- verdieping en de kap onder leiding van de Engelse architect Robert Hesketh vernieuwen. Geheel passend bij de toen- malige mode werd het forse gebouw voor- zien van een torentje. Met de parkachtige overtuin met vijver maakt het sindsdien een imposante indruk alsof het een zelf- standige buitenplaats is. Oude Rentmeesterij in Delden Het linker deel kwam in gebruik als kantoor en het rechter deel als woonhuis. Op de eerste verdieping bevonden zich twee ruime vertrekken waar een groot deel van het om- vangrijke huisarchiefTwickel werd onderge- bracht. In 1983 verhuisde het huisarchief naar het rechter bouwhuis en tien jaar later verhuisde 00k het kantoor naar de huidige locatie tegenover Kasteel Twickel. Sindsdien verhuurt de stichting de wo- ning en het kantoorgedeelte van de “oude rentmeesterij” aan twee verschillende huurders. Het vertrek van een van hen in het voorjaar was een gunstige omstandig- heid voor de uitvoering van noodzakelijk groot onderhoud. De werkzaamheden bestaan onder meer uit het vervangen van het zinken roevendak en de goten. Het torentje krijgt een nieuwe leibedekking. Het complexe houten lijstwerk boven in de gevels wordt door eigen timmerlieden van Twickel waar nodig vernieuwd. Voor de Kerst moet het werk dat zo’n 260.000 euro kost gereed zijn. Een klein deel van de kosten (55.000 euro) wordt gedekt door een restauratiesubsidie. Na de Kerst zal het kantoor van binnen opgeknapt worden in de hoop dat er spoedig een nieuwe huurder opstaat. Van het Huis Nettelhorst bij Lochem res- teert na de sloop rond 1875 alleen nog maar een restant van de linkerachterhoek, thans bekend als de rui Nettelhorst. Ge- lukkig staat het prachtige i8e-eeuwse bouwhuis, gebouwd in de tijd van Walra- ven van Heeckeren, nog fier overeind. Het portret van Van Heeckeren is te vinden bo ­ ven de haard in de eetzaal van Kasteel Twickel. Vroeger was het bouwhuis waar- schijnlijk in gebruik als rijtuigstalling en koetsierswoning. Na de sloop van het hoofdgebouw was het een boerderij en dienstwoning. Sinds de vorige renovatie in de 70-er jaren zijn er twee ruime woningen te vinden. Een daarvan werd lange tijd be- woond door een dochter van de vroegere rentmeester Bitter. Ook hier was een forse renovatie van het dak noodzakelijk. Zoals in zoveel gebouwen werd bij de vorige renovatie asbesthoudend dakbeschottoegepast. Dit is inmiddels ver ­ vangen. Andere werkzaamheden bestaan uit het renoveren van de gietijzeren (!) go- ten, de dakkapellen en het aanbrengen van isolatie op de zoldervloer. Het is een fors gebouw dus ook zijn de kosten niet gering. Het budget is 272.000 euro waarvan slechts 25.000 euro door het Rijk wordt bij- gepast. Hierbij is inbegrepen het aanbren ­ gen van een klokkentorentje op het dak. Daarin zou het oorspronkelijke uurwerk met bijbehorende klok die gespaard zijn bij de sloop in 1875 een passende plek kunnen krijgen. Helaas konden we daarvoor tot nu toe nog geen instemming krijgen van het “bevoegde gezag”. We zullen een poging doen om met de ambtenaren van de be- trokken instanties alsnogtoteen oplossing te komen… Albert Schimmelpenninck Bouwhuis in Lochem