pagina 19 winter 2012

De vervoering de miboman Natuurliefhebber Sytze Wouda uit Hengelo is als vogelteller verbonden aan Twickel. Hij is gespecialiseerd in het herkennen en observeren van in het wild levende vogels. Zo registreerde hij in 2006 de terugkeer van de middelste bonte specht. “Mijn interesse in de natuur is in mijn jeugd eigenlijk spontaan ontstaan tijdens de zondagmorgenwandelingen door het Hengelose buitengebied met mijn vader. Vooral het landelijke Oele, het Woolde en het in mijn kinderogen bijna oneindige Twickeler Parkbos waren favoriete bestem- mingen. Mijn vader maakte mij attent op bijna alles wat leeft en groeit in de natuur. Later heb ik als vrijwilliger voor nestkasten- onderzoek veel rondgezworven in de prachtige bossen en velden van Twickel.” “Het kasteel had voor mij, mogelijk ver- sterkt door de lessen vaderlandse geschie- denis en de wandplaten in de lagere schoolklas, altijd iets ongrijpbaar mystieks. Af en toe zag ik op afstand een glimp van de barones. Het statige gebouw van rent- meester Brunt aan de Hengelosestraat straalde voor mij als voorbijganger 00k ongenaakbaarheid en afstandelijkheid uit. Toen ik in de negentiger jaren een rond- leiding door het kasteel mocht maken, stelde ik vast dat er 00k mensen woonden en dat er 00k werd geleefd. Het mystieke gevoel veranderde grotendeels in een gevoel van groot respect in het besef, dat alles door de eeuwen heen zo goed be- waard was gebleven en nog steeds met grote zorg werd geconserveerd.” “Na mijn pensionering in 2005 kon ik een groot gedeelte van de tijd besteden aan mijn grote passie: de natuurstudie. Op 13 maart 2006 reed ik per fiets over het Bornsevoetpad toen net na de Oelerbeek- brug een bonte specht mijn pad kruiste. Ik stopte en zocht de op een eik neer- gestreken specht met mijn kijker op. En jawel, het was een middelste bonte specht- man (kortweg: miboman). Ik voelde de adrenaline door mijn lichaam stromen, want de schaarse en schuwe spechten- soort die mij in de jaren 1959 tot en met 1963 in grote vervoering bracht was terug in Twickel! Twickel was in die jaren vermaard als enige broedlocatie van de middelste bonte specht in Nederland: van heinde en verre kwamen ornithologen hier naar toe in de hoop een glimp van deze bij- zondere soort op te vangen. Vanaf die dag intensiveerde ik mijn bezoeken in het voor- jaaraan het Parkbos omdat ik behoefte had meer over deze soort te weten te komen. Opwerkdagen probeerde ik iedere morgen een bepaalde route afte leggen. De mibo- populatie was in de beginjaren klein, maar gaandeweg ontdekte ik de contouren van de eerste territoria (het Reef, Bornsevoetpad en Kalverwei), leerde ik de verschillende roepen onderscheiden en het gedrag van de soort beter kennen." “In het voorjaar 2008 liep ik op zoek naar de producent van een mibobaltsroep ecoloog Onno de Bruijn bijna letterlijk tegen het lijf. Samen hebben wij in de periode 2009 t/m 2011 onderzoek gedaan naar de mibo en onze bevindingen gepubliceerd in het jaar- boekje “Vogels in Overijssel” 2011. Mede door het prettige, bijna vriendschappelijke contakt met personeelsleden van Twickel is dit intensieve onderzoek voor mij persoon- lijk een uiterst waardevolle ervaring geweest. Ik hoop bij gelegenheid het onderzoek naar de middelste bonte specht en andere broed- vogels van de Twickelerbossen te kunnen voortzetten. Met ingang van 20m heb ik het tellen van de bewoonde blauwe reigernesten van de Twickelkolonie (in het Reef en de Breeriet) overgenomen van jan Meijerink, die dit meer dan 50 jaar (!) had gedaan. Twickel is voor mij uniek en een diamant onder de Nederlandse landgoederen.” Sytze Wouda Mibowijfje voert jong.