pagina 19 winter 2009

Zwerfkei waarschuwt aI vijftigjaar schutse van Twickel”. Even gleed zijn blik langs de portretten in de benedengalerij om vervolgens door te gaan met zijn feestrede. “En nu zijn wij, vrije burgers der oude en vrije Stad- en Ambt Delden bijeen, om U te betuigen, hoe heerlijk wij het vinden, dat wij wonen, in en om Twickel”. Natuurlijk ging Schneider ook in op de totstand- koming van de Stichting Twickel in 1953. “Hier op het oude aristocratische Twickel is een daad van den hoogsten burgerzin gesteld. Wat is Twenthe zonder industrie en fabrieken? Wat is Twenthe zonder het spel van wolk en winden, zonder den pols- slag der natuur, zonder bloed, zonder longen, zonder Twickel”. Hij vervolgde zijn betoog met: “Wie Twickel schendt, ver- moordt Twenthe. Wie van Delden houdt, heeft Twickel lief”. VERSTA UW HISTORIC: KEWAAK UWE G LOUIE. DELDEN ONTWIKKEL: LA Y ! TWICKEL TWICKEL. Nu, vijftig jaar later, is de tekst op de zwerf ­ kei actueler dan ooit. Twickel wordt omringd door een netwerk van wegen en industrieen. Omliggende gemeenten hebben nog altijd een wellustige expansiedrift. Gelukkig kunnen we in alle jaargetijden nog volop genieten van het grootste particuliere land- goed in Nederland. Wanneer het landgoed wordt aangevallen dan zal deze zwijgende zwerfkei ‘spreken’ en vermanend roepen tot de komende geslachten, laat Twickel Twickel. Helmig Kleerebezem AAN 1)E VKOUWE VAN TWICKEL. l(i SEPT. 1959. Het plaatsen van de zwerfkei in 1959 door defirma Van Wezel uit Hengelo. Vijftigjaar geleden hood de burgerij van Stad en Ambt Delden aan de barones van Twickel een zwerfkei aan. De vijftien ton wegende steen kreeg een plek aan de Twickelerlaan, tegenover het kasteel. Aanleiding was de tachtigste geboortedag van de vrouwe van Twickel, douairiere M.A.M.A. baronesse van Heeckeren van Wassenaer geboren gravin van Aldenburg Bentinck. Op 16 September 1959 om kwart over negen ‘s morgens luidden de Deldense kerkklokken haar verjaardag ‘harmonisch’ in. De Nederlandse driekleur wapperde overal aan de gevels van de huizen en even later zongen de schoolkinderen op het kasteelplein de barones uit voile borst toe. Het huldigingscomite vanuit de burgerij van Stad en Ambt Delden, met als voorzitter mr. dr. J. W. Schneider, bood middags in het kasteel als geschenk een eeuwenoude zwerfkei uit de bossen van Twickel aan met daarin gebeiteld de waarschuwende tekst: De welbespraakte voorzitter ging in op de gezegende leeftijd van de jarige en hoe goed het van oudsher wonen is “onder de