Pagina 19 najaar 2017

goedkoper. Toch zet Hondebrink dan een zoektocht op touw naar de originele modellen. Uiteindelijk vond hij een ambachtelijke glasblazerij in het voormalige Oost- Duitsland waar de cloches nu, met een appelhouten mal, speciaal voor Twickel geblazen worden.

In de moestuin van Twickel leven sinds 2005 ook vele bijen. Imker Hennie Keizer laat hun onderkomens
en het proces van raat tot honing zien. Ondertussen voorziet Gerrit Molenkamp, die elke dag in de moestuin werkt, samen met vrijwilliger Wim Olde Beuvink bezoekers van meer informatie. Na a oop van de rondleiding is er voor de Vrienden van Twickel bijensteek. Deze heerlijke koek met amandeltjes hadden de leden van de activiteitencommissie van de Vrienden speciaal gebakken.

Voordat iedereen huiswaarts keert, noteert een Vriend nog ijverig de bronskleurige variëteit van de vrouwenmantel –Alchemilla mollis Pallard- die een groenteperk omzoomt, terwijl een ander ruikt aan de klimroos Francis Lester, qua bladvorm mooi passend bij de slasoorten.

Van de Voorzitter

auteur Eduard van Emmerik, Vrienden van Twickel

Silent Fall, paddenstoelentijd

Nu het weer herfst wordt, moet ik denken aan de voorjaarslezing
van Hans Gierveld over het bosbeheer op Twickel. Bossen spelen
een cruciale rol in de CO2-kringloop. CO2 wordt door de groei van
bomen gebonden en bos produceert zuurstof. Daarnaast hebben de
bossen grote recreatieve waarde. Genoeg redenen voor Twickel om 19 zuinig te zijn op zijn bossen. De voorwaarden voor een gezond bos

zijn: voldoende energie door middel van zonlicht, zuurstof, water, mineralen en sporenelementen en ‘last but not least’ een goede bodemstructuur. Een essentiële rol voor het transport van minerale voedingsstoffen naar de wortels van bomen spelen de mycorrhiza- schimmels. Deze schimmels leven in symbiose met de wortels van de bomen en ontvangen er suikers van. De schimmels dragen bij aan de resistentie van bomen tegen ziekteverwekkers in de bodem, droogte en zware metalen. Ze worden bedreigd door een te hoog stikstofgehalte in de bodem, door ammoniak en stikstofoxiden in de atmosfeer. Dat wordt veroorzaakt door de industrie en het verkeer maar ook door overbemesting.

In de herfst krijgen we de mycorrhiza te zien in de vorm van paddenstoelen. Dit zijn de vruchten van het schimmellichaam onder de grond dat vele meters groot kan zijn. Als u op zondag weer eens door Twickel wandelt en een mooie vliegenzwam ziet, denk er dan eens aan wat voor belangrijke processen zich het hele jaar door in de bodem onder uw voeten afspelen. Dus Hans, bedankt dat je ons in je boeiende lezing ervan bewust hebt gemaakt dat we zorgvuldig moeten omgaan met de kwetsbaarheid van de bossen, in het bijzonder de bossen in ons mooie Twickel.

Met veel plezier kijk ik terug op zaterdag 22 juli: de ‘Zomerse Muzikale Ontvangst’ van de Vrienden door de bewoners van het kasteel, Roderik en Liesbeth zu Castell-Rüdenhausen in het huispark. Dat was dit jaar het passend decor voor een spectaculair concert
van het 41-koppige Straatsymfonieorkest Ricciotti rond het thema ‘Schotland’, exclusief voor de Vrienden van Twickel. Het concert stond mede in het teken van ons 45-jarig bestaan. Het was een prachtige middag met 350 bezoekers. Het zal moeilijk worden om dit in 2018 te overtreffen. Kijk voor een impressie op www.vriendenvantwickel.

Tot slot: we gaan onze website verbeteren en opwaarderen.
Dit wordt een cadeautje aan ons zelf ter gelegenheid van ons 45-jarig bestaan. In het volgende nummer ga ik hier nader op in.