pagina 19 najaar 2011

Vrienden gaan voor het derde achtereenvolgende jaar de heide in het Schijvenveld vrijmaken van jonge opslag. Agenda Zaterdag 29 oktober: Natuurwerkochtend in het Schijvenveld van 9 uur tot 12.30 uur. Woensdag 9 november: Najaarslezing in ‘t Hoogspel over het zil- ver in de collectie van Twickel door de heer Barend Van Benthem. Aanvang 20.00 uur. Zie voor meer informatie www.vriendenvantwickel.nl Andr£ Luttikhedde, in 1971 geboren op het erve Bokdam als zoon van een pachter van Twickel, is al jaren lid van de Vrienden van Twickel. Het ‘boerschap’ is hem doorzijn ouders met de paplepel ingegoten. Toch heeft hij na de middelbare school een tech- nische opleiding genoten. Lange tijd werk- te hij overdag als monteur en hielp hij na werktijd en in de weekenden zijn ouders op de boerderij. Andr6 over deze periode: "Onder de pachters werd ik wel de nacht- boer van Twickel genoemd. Vaak ging ik nachts met de grasmachine over het land zodat het gras de volgende morgen kon worden ingekuild." Celeidelijk begon hem het werken onder een baas tegen te staan, hij kreeg er zelfs een hekel aan en stopte. Net als zijn vader werd hij boer/pachter op het eeuwenoude erve Bokdam aan de weg van Borne naar Delden. “Dat ging niet zonder slag of stoot”, zegt Andr6 onder het genot van een geurig kopje koffie in de keuken van de boerderij. “Het boerenleven op Twickel was in de 7oer jaren en daama nog goed. Het was kleinschalig maar omstreeks 2000 werd je als pachter van Twickel voor de keus gesteld: uitbreiden of stoppen. Vader kreeg in 2000 hartproble- men en moest het ‘boerenwerk’ opgeven.” Na rijp beraad werd besloten om van melkvee over te stappen naar zoogkoeien (moeder met kalfje) en werd in overleg met de Stichting Twickel een grote potstal naast de boerderij gebouwd. “Veel pach ­ ters van Twickel stopten met het boeren- Andri Luttikhedde op de deel van het erve Bokdam voor de poster ‘Boeren voor Natuur bedrijf waardoor er grond vrij kwam voor agrariers die hun bedrijf wel moesten uit ­ breiden om te kunnen overleven. Zo zijn wij vanaf 2000 tot heden van 11 ha. grond naar 40 ha. gegaan.” In december 2007 tekende Andre het con ­ tract ‘Boeren voor Natuur’. Deelnemende agrariers richten zich in de bedrijfs- voering meer op natuur, landschap en waterbeheer. Behalve bestuurslid van de Vrienden van Twickel is hij 00k bestuurs- lid/penningmeester van de Pachters- commissie. Helmig Kleerebezem