pagina 21 lente 2002

Vereniging Vrienden van Twickel Natuurwerkdag trekt weinig deelnemers Werken in de mysterieuze sfeer van de lichte nevel. Foto: P. Bunge. Op de nevelige zaterdagochtend van 17 november jl. verzamelden wij ons op de parkeerplaats aan de Twickelerlaan. Per fiets en per auto begaven we ons vervolgens naar het Bokdammerveld, het heidegebied ten noordoosten van de Noordmolen. De zijkanten van het pad dat er middendoor loopt groeien langzaam dicht met opschot, waardoor het wijdse uitzicht over de hei aan het verdwijnen is. Reden ora aan het schonen te gaan. Met zijn twaalven waren we, waaronder twee zoontjes van een van de deelnemers, die natuurlijk niet mochten zagen, maar die wel geweldig geholpen hebben met het wegsjouwen van het gekapte hout. Het was er prachtig weer voor; niet te warm en niet te koud, en de lichte nevel over de hei zorgde voor een adembenemend uitzicht. Adembenemend was ook het zagen, zodat er halverwege de ochtend gerust werd met koffie en koek. Tegen twaalven leggen we het werk neer, schoonden het pad van achtergebleven takken, en togen naar de jachthut van Twickel, waar Truus Spijkerman klaarstond met koffie en voortreffelijke soep. Alleen al voor deze soep zou je mee moeten doen! Een uurtje later arriveerde Hans Spijkerman, de jacht- opzichter. Nadat hij ons het een en ander had verteld over de dieren op het landgoed, nam hij ons mee voor een rond- wandeling in de Breeriet, normaal niet toegankelijk voor het publiek, en vertelde hij ons allerlei wetenwaardig- heden over het gebied. Na afloop ging iederen zeer voldaan naar huis. Jammer alleen dat het aantal deelnemers zo gering was. Leiding, bestuursleden en kinderen niet meegeteld waren er eigen- lijk maar zeven inschrijvingen, en dat terwijl er landelijk zoveel reclame was gemaakt voor deze dag. Gevoegd bij de opkomst van nul bij de drie voorgaande pogingen om een dergelijke dag te organiseren, moet helaas geconclu- deerd worden, dat er onvoldoende draagvlak is om deze activiteit voort te zetten. Peter Bunge In memoriam Willem Anton Kluvers, 1933 – 2001 Op 20 december 2001 overleed de heer W.A. Kluvers. In de jaren 1969 – 1992, tot de opvolging door de volgende generatie, was hij directeur van hotel Carelshaven. Bij zijn afscheid als bedrijfsleider bestond het h otel 220jaar, waarvan 155 jaar onder het bewind van de familie Kluvers. De heer W.A. Kluvers vormde hiervan de vijfde generatie. Als geen ander was hij zich bewust van de hechte band die al deze generatie’s hebben onderhouden met het landgoed Twickel. Het hotel ontstond in 1772 als schippersherberg bij de haven van de in opdracht van graaf Carel van Wassenaer gegraven Twickelervaart. Het gebouw werd tot 1972 verpacht en ver ­ volgens in erfpacht uitgegeven. In vroeger jaren kwamen baron en barones Van Heeckeren van Wassenaer regelmatig in het hotel dineren. Hotel Carelshaven werd ook ingeschakeld om te helpen bij grote diners op het kasteel. In later tijden kwamen de bestuursleden en de rentmeester van de Stichting Twickel met gasten op bezoek en vonden er op Carelshaven festiviteiten plaats, zoals die in het kader van de opening van de op Twickel georganiseerde tentoonstelling over de Twic- keler Schipvaart. Ondanks verbouwingen en vemieuwingen waakte de heer Kluvers erover, dat het karak- ter van het hotel niet veranderde en het oude zo veel mogelijk intact bleef. Dat geldt in het bijzonder voor de gelagkamer, de oorsprong van Carelshaven, waar eens de schippers aan tafel zaten. Door de betrokkenheid van Wim Kluvers met alles wat er op Twickel gebeurde laat zijn overlijden een grote leegte bij ons achter. W.A. Kluvers.