pagina 19 lente 1999

31 januari Wandeltocht van de Stichting Milieuzorg om 10.00 uur vanaf cafe Het Benteler, Bentelosestraat 23 in Bentelo. De wandeltocht gaat over een traject van 6 km., waama u per huifkar wordt teruggebracht naar het begin- punt. 7 en 14februari Wandeltochten van de Stichting Milieuzorg vanaf de parkeerplaats bij hotel De Zwaan aan de Lange- straat in Delden. Aanmelding tussen 10.00 -14.00 uur. 19 februari Opening tentoonstelling Boeren met Zout in het Zoutmuseum, Langestraat 30 in Delden. De expositie toont het gebruik en voorkomen van mineralen in de land- bouw. Openingstijden: tot najaar 1999 dagelijks, behalve maandag en zaterdag van 14.00 -17.00 uur. 20 en 27 februari Voorjaarsschoningsdagen. Verzamelen om 9.00 uur bij de ingang van Servo. Zie voor nadere informatie elders in dit blad. 11 maart Lezing om 20.00 uur in ’t Hoogspel. De heer Goutbeek over vertelt over hooibergen. Zie ook elders in dit blad. 20 maart Natuurschoonmaakdag. Verzamelen om 9.00 bij de Paardenschuur, schuin tegenover het kasteel. Zie ook elders in dit blad. 20 april Algemene ledenvergadering in ’t Hoogspel. 8 mei Twickeldag. Nadere informatie ontvangt u in de tweede helft van maart. Natuurschoonmaakdag op zaterdag 20 maart Op zaterdag 20 maart 1999 bieden wij U de mogelijk- heid om daadwerkelijk mee te helpen onze natuureen beet- je schoner te maken. U kent ze wel, die beelden, waarbij uit het gehele land grote hoeveelheden vuil worden verzameld en afgevoerd. Deze landelijke actiedag wordt georgani- seerd door de Wild Beheer Eenheden (WBE’s). In onze regio is dat de WBE Twickel, waarin jagers, jachtopzich- ters en drijvers die actief zijn op en om het landgoed Twic ­ kel, zijn verenigd. Nu hoor ik een aantal mensen denken: “Jacht en jagers, dat is iets waar ik niets mee te maken wil hebben, daar ben ik tegen”. Dat staat iedereen uiteraard vrij, doch als bestuur van de Vereniging Vrienden van Twickel menen wij dat we daarover wat meer genuanceerd moeten denken. En wel in die zin dat iedereen zal moeten toegeven dat het ini- tiatief om jaarlijks de natuur een schoonmaakdag te gun- nen constructief en nuttig is. Daarom roepen wij onze leden op daadwerkelijk aan deze operatie deel te nemen. Hoe doet U mee? Er wordt om 09.00 uur verzameld bij de Paardenschuur, schuin tegenover het Kasteel. Daar komen dan de leden van de WBE met hun voertuigen bij- een. Er worden dan kleine groepjes samengesteld die elk een deel van het te schonen gebied krijgen toegewezen. Nadat het gebied is uitgekamd en het vuil op de wagens is gelegd, rijden we terug naar de Paardenschuur, waar alles in een grote container wordt gestort. Hierna bestaat de gelegenheid om samen in de jachthut een kop snert en eventueel een borrel te nuttigen. Uitrusting: deelnemers doen er verstandig aan laarzen, werkhandschoenen en aangepaste kleding te dragen. In al het overige benodigde materiaal wordt collectief voorzien. W.H. van den Bosch Secretaris Vereniging Vrienden van Twickel Natuurschoonmaakdag 1998 Verleden jaar meldden zich een vijfentwintig tal vrijwilligers. Onder leiding van assistent rentmeester Hans Gierveld. bosbaas Gert-Jan Roelofs en de jacht- opzichters trokken men in vijf groepen over het land ­ goed Twickel. Al werkende viel het op hoe zonde het is dat het prachtige landschap doorsneden wordt door een puz- zel van verharde wegen. In de omgeving hiervan is het duidelijk merkbaar dat de recreatiedruk op Twickel steeds zwaarder wordt. Veel blikjes, bierflessen, patatschaaltjes en chipszakken zijn vanuit de auto zo maar in de berm gedumpt. Ook het storten van huisvuil, tuinafval, grof vuil en bouwafval heeft ernstige vormen aangenomen. De milieuheffingen worden steeds zwaarder; voor een aanhanger vol betaalt men al gauw honderd tot hon- derdvijftig gulden. Mensen die dat te duur vinden, zoeken een andere uitweg; dat geeft te raden. Wij als jachtopzichters treffen in het buitengebied wekelijks afval aan. Om twaalf uur werd het afval van de verschillende groepen bij elkaar gebracht: een grote container vol. Deze nuttige ochtend werd afgesloten met een drank- je en een bord erwtensoep in de jachthut. Hans Spijkerman Jachtopzichter van Twickel