pagina 19 herfst 2002

De vroegere windmolens van Twickel (II) De Eschmolen en de Stoommolen In het vorige nummer van het Twickelblad werd ingegaan op de oudste geschiedenis van de windmolens onder Twickel, waaronder de Eschmolen. De molenaar van deze laatste molen kreeg in 1892 een uitbreiding van zijn werkzaamheden. In dit jaar werd in een gebouw in de directe omgeving van de molen een stoommachine geplaatst. I n het pachtboek (H.A.T. nr. 2562) vinden we per 1892: “Op verzoek van den pachter is hem toegestaan een stoommachine met korenmolen te plaatsen in een gebouw dat door de heer van Twickel is gebouwd en diens eigendom blijft, 60 gulden huur zal verschuldigd zijn, ingaande 1 November 1892”. De stoom ­ machine stond waarschijnlijk in de nu nog in het gebouw aanwezige kelder. De schoorsteen die achter het gebouw werd geplaatst, stak hoog boven de omgeving uit. Derk Jan van den Berg gaat de molen in 1907 pachten voor 8 gulden per week. Bij meer dan 1500 hecto ­ liter gemaal betaalt hij 10 cent per hi. extra. Hij moet zonodig het koren afhalen van het station Delden en het meel bij de bakkers afleveren, die Het huidige pand ‘de Stoommolen’ aan de Molenstraat in Delden. Foto: J. Mulder, 2002.