pagina 19 herfst 2001

Medewerker Fons Eysink maait op deskundige wijze het gras. De Poolse boer ziet met waardering toe. Folo: H. Spijkerman. onkruiden of bijzondere vogels. Bijzondere waarnemingen op dit ge- bied waren de zeldzame Roggelelie en de prachtige staalblauwe Scharrelaar. Helaas is ook in Polen de bijzondere symbiose van extensief agrarisch gebruik en natuur snel aan het ver- dwijnen. Jongere mensen trekken weg en de resterende landbouw wordt grootschaliger en intensiever. Minder Een hooimijt op palen tegen de nattigheid. Folo: H. Spijkerman. interessante landbouwgronden wor- den niet meer gebruikt en groeien dicht. Wie het bijzondere half- natuurlijke landschap van Oost-Polen nog wil zien, moet niet te lang wachten. Albert Schimmelpenninck Voor Martin Nolsen, links, was het de laatste Twickelreis. Sinds 1 augustus werkt hij op het landgoed De Treek. Folo: A.H. Schimmelpenninck. Een kijkje bij een imker. Folo: H. Spijkerman.