pagina 19 herfst 2000

Buizerd raakt gewond Op 8 juni morgens om tien uur kreeg ik een telefoontje van Henk ter Keurs, zoon van een pachter van het land- goed, dat hij bij het grasmaaien van het perceel Reef een roof- vogel had gevonden die in het prikkeldraad hing. Ik heb mij direct ter plekke begeven, waar Henk mij de plaats wees. Daarzag ik dat het om een buizerd ging, die nog leefde. Tot mijn verbazing zag ik dat onder de buizerd een dode eekhoom lag. Deze was nog warm, waaruit ik concludeer- de, dat het voorval nog maar net had plaats gevonden. Snel maakte ik een paar foto en bevrijdde de buizerd uit zijn benarde positie. Het uiteinde van zijn lin- kervleugel was zwaar beschadigd. Thuis gekomen heb ik mij in verbinding gesteld met de politie afdeling bij- zondere wetten. Deze verwees mij door naar dierenopvangcentrum De Beparode in Enschede. Deze heeft de buizerd door de die- renambulance bij mij thuis laten afhalen voor verdere verzorging. Toen ik de gebeurte- nissen op een rijtje zette besefte ik dat deze opvallend witte buizerd al een aantal jaren een vaste bewoner is van het natuurreservaat de Breede Riet achter mijn huis, en dat het dier nu ook jongen had. Bij het zoeken naar voedsel heeft de vogel een onfortuinlijke actie gemaakt en belandde in het prikkel ­ draad. Helaas heeft deze buizerd het niet gehaald. Een week later is het man- netje of vrouwtje -ze zijn niet van elkaar te onderscheiden- toch bezweken. Als er gewonde roofvo- gels worden aangetroffen wijst er al De buizerd en zijn gemiste prooi, een dode eekhoom. Foto: H. Spijkerman gauw een vermanende vinger in de richting van de jagers. Met deze bij- drage wil ik aangeven dat andere omstandigheden oorzaak van uitval zijn. De andere buizerd van het paar- tje voerde gelukkig alleen door. De jongen zijn inmiddels uitgevlogen, zodat dit broedresultaat alsnog tot een goed einde kwam. Twickel heeft een goede samen- werking met de groene verenigin- gen. Dat jacht en vogelbescherming goed kunnen samengaan, elkaars begrippen respecteren, blijkt wel op het landgoed. We delen samen de jachthut voor voorlichting, vergade- ringen, inventarisaties en het uitwis- selen van gegevens. Hans Spijkerman