pagina 19 3 1990 tijdschrift

Natuurvriendenkommissie – Nivon – Hengelo (0) H. Vogelzang, L. v. Gasterenstr. 64, 7558 SL Hengelo (O) 074-776301 19 november 1990 Waarde vrienden, De voorjaarswerkdagen in Twickel worden gehouden op de zaterdagen 16 en 23 februari 1991. Gewerkt wordt in hetzelfde gebied waar we in September jl. zijn begonnen met het verwijderen van opslag in een heideterrein met ven in het Bornse- veld gelegen aan de Noordzijde van het fietspad van Woolde naar de straatweg Delden-Borne, praktisch tegenover het Bokdammerveld. We verzamelen om 9 uur aan het einde van het fietspad bij de weg Delden/Borne. Voor gereedschap en koffie wordt gezorgd. De eerste ochtend in September was het vrij slecht weer met motregen, maar de tweede dag was het weer uitstekend. We waren met een grote groep, waaronder ook de rentmeester van Twickel. Aan het einde van de werkdagen konden we met tevredenheid vaststellen dat weer een nuttig stuk werk was verricht. Op 16 en 23 februari 1991 gaan we hier weer verder en hopen ook dan weer op een grote opkomst te mogen rekenen. Deelnemers werkdagen 1990: 17 februari: 35 deeln. 24 februari: 35 deeln. 1 September: 8 deeln. 8 September: 31 deeln. Met vriendelijke groeten namens de Natuurvriendenkommissie Henk Vogelzang.