pagina 22 zomer 2004

Boekaankondigingen Kastelen en havezaten in Twente Twente kent een groot aantal kastelen en havezaten. Veel boeken zijn vol geschreven met belangrijke wetens- waardigheden van de gebouwen, tuinen en haar bewoners. Wat eigenlijk ontbrak was een fotoboek. Een fotoboek dat recht doet aan al die mooie buitenplaatsen. Henk Frons, onder andere bekend van ‘Twickel; met hart en ziel’, en Broekhuis Uitgeverij hebben de handen in elkaargeslagen en het nieu we fotoboek ‘Kastelen en havezaten in Twente’ het licht laten zien. Met 80 pagina’s en ca. 90 foto’s geeft het boek op bijzondere wijze de nog zestien bestaande en bewoonde havezaten in Twente weer. Veel bewoners doen hun uiterste best om hun woonste- de te bewaren voor het nageslacht. Een goed voorbeeld daarvan is de Brecklenkamp. Bijna geeindigd als jeugd- herberg maar gelukkig in goede handen terecht gekomen en weer helemaal in oude luister hersteld. De foto’s van Henk Frons zijn van een bijzondere kwaliteit en van elke havezate staat een korte beschrijving van het wel en wee door de eeuwen heen. Wilt u een mooi deel van Twente in huis hebben dan is deze uitgave zeker een ‘must’ en mag niet in uw boekenkast ontbreken. Het boek is verkrijgbaar in de boekhandel en in de landgoedwinkel van Twickel. Henk Frons, Kastelen en havezaten in Twente, Broekhuis Uitgeverij. ISBN 90 70162 88 1,80 pagina’s, gebonden, ca. 90 foto’s, € 18,50. Sluiting weg Borne-Delden De provincie is begonnen met de werkzaamheden tot reconstructie van de weg Borne-Delden. Deze weg wordt ingericht als 50 km-weg. In verband hier- mee wordt het weggedeelte tussen Borne en het kruispunt met de Twickelerlaan gesloten. Deze slui ­ ting vindt plaats in de periode van 18 augustus tot en met 15 november 2004. Het gedeelte tussen Delden en de kruising blijft met uitzondering van de maan- dagen toegankelijk. zij het met hindemissen. Boerenerven op het landgoed Twickel. Bouw, beheer en onderhoud. Deze uitgave over de boerderijen op het landgoed Twickel laat u een andere kant zien van het boerenerf. Zien we meestal de mooie plaatjes in diverse jaargetijden, nu wordt de aandacht gevestigd op het bouwen, beheren en het onderhouden van de boerderij. Lennert Vrij maakt op onnavolgbare wijze in woord en beeld duidelijk hoe een en ander kan worden aangepakt. De uitgave begint met een algemeen beeld over het boerenerf vroeger en nu. In hoofdstuk twee, samen geschreven met Greet Bierema, wordt het Twentse landschap beschreven, het traditionele erf, het moderne erf, erfinrichting, aanleg, onderhoud en beplanting. Hoofdstuk drie behandelt de gebouwen en de bouwdelen komen in hoofdstuk vier aan de orde. Een van de sterke punten van deze uitgave zijn de zeer duidelijke illustraties die zeer ondersteunend zijn bij de tekst en de lezer en gebruiker van dit boek de nodige handvaten geven om een en ander aan zijn boerderij te veranderen cq. aan te passen. Dit boek is gepresenteerd op het sym ­ posium van 8 juni jl. dat op het landgoed Twickel is gehouden. Het boek is verkrijgbaar in de boekhandel en natuurlijk in de landgoedwinkel van Twickel. Lennert Vrij en Greet Bierema, Boerenerven op het landgoed Twickel. Bouw, beheer en onderhoud, Broekhuis Uitgeverij. ISBN 90 70162 90 3, 144 pagina’s, integraal gebonden, ca. 350 illustraties, € 25,00.