pagina 18 zomer 2002

Openluchtvoorstelling Val van Paard Stichting Smeedwerk Locatie-Theater presenteert deze zomer enkele openluchtvoorstellingen onder de titel ‘Val van Paard’. ‘Val van Paard’ is een tragedie random stadhouder koning Willem III (1650-1702). Het is 1691. Willem III van Oranje is stadhouder van de republiek der Verenigde Nederalnden en koning van Engeland, Schotland en Ierland. Hij keert na een bezoek aan de republiek terug naar het Engelse Hof. Rondom hem gonst het van de geruchten over verraad door de Engelse adel. Maar Willem neemt dit niet serieus, hij is zeker van zijn zaak: hij zal de strijd tegen Lodewijk XIV winnen en het machts- evenwicht in Europa bewaren. Er wordt gespeeld op een achttal historische locaties in Gelderland en Overijssel, onder meer op het voorplein van kasteel Twickel en op de Carolinaberg in Dieren. Op 26 juni gaat dit eigentijdse koningsdrama in premiere op Paleis Het Loo in Apeldoorn. Op Twickel zijn voorstellingen op de data: * donderdag 4 juli, vrijdag5juli * zaterdag 6 juli, matineevoorstelling * zondag 7 juli, matineevoorstelling Aanvang: 21.00 uur, einde ongeveer 22.30 uur, geen pauze. Aanvang van de matineevoorstellingen: 15.00 uur, einde ongeveer 16.30 uur, geen pauze. Kaarten voor de voorstelling op Twickel a 12 Euro p.p. worden verkocht in de landgoedwinkel van Twickel, tel. 074 – 376 1020 email: info@twickel.nl. De winkel is geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 11.00- 17.00 uur. VAL VAN Een koningsdrama op localie PVVRD Op de Carolinaberg behorend tot het Hof te Dieren vinden voorstellingen plaats op: * donderdag 18 juli, * vrijdag 19 juli en * zaterdag 20juli. Aanvang: 21.00 uur, einde ongeveer 22.30 uur, geen pauze. Kaarten voor de voorstelling op het Hof te Dieren kun- nen telefonisch besteld worden op tel. 0313 – 49 63 48, of via de website: www.smeedwerk.nl Vacature bouwkundige Ter versterking van de organisatie en -op termijn- ter vervanging van de huidige beheerder van de gebouwen zoeken wij een enthousiaste bouwkundige (HBO-niveau) met leidinggevende kwaliteiten. De Stichting Twickel is een particuliere instelling. Naast het landgoed Twickel beheert de Stichting Twickel nog zeven andere landgoederen. Deze liggen in Gelderland, Zuid- Holland en Duitsland. Het totale goederenbezit beslaat ca. 6.250 ha. Hierop zijn ca. 250 opstallen te vinden: boerderijen, woon- huizen, molens en uiteraard kasteel Twickel met bijgebouwen. Veel van deze gebouwen staan op de Monumentenlijst. De instandhouding van het waardevolle gebouwenbezit is een belangrijke opgave voor de stichting. Voor het beheer van het omvangrijke landgoederenbezit beschikt Twickel over 35 medewerkers, voor het merendeel werkzaam op het centrale land ­ goed bij Delden. De bouwafdeling omvat een beheerder en vijf uitvoerende medewerkers. Functie De beheerder is verantwoordelijk voor het onderhoud van de gebouwen die de stichting zelf exploiteert of verhuurt. In het geval van verpachte boerderijen gebeurt dit in nauwe samenwerking met de pachter. Bij panden die in erfpacht zijn uitgegeven vervult de beheerder een adviserende en toezichthoudende rol. Bij restauraties en nieuwbouwprojecten voert hij namens Twickel de directie. Tevens geeft hij leiding aan de eigen uitvoerende dienst. In verband met de pensionering van de huidige beheerder over enkele jaren zoeken wij een bouwkundige die zijn taken gelei- delijk zal overnemen. Profiel Voor deze functie denken wij aan een bouwkundige met vijf tot tien jaar vakinhoudelijke en enige leidinggevende ervaring in het bedrijfsleven. Een opleiding HBO-bouwkunde is gewenst. Aantoonbare interesse in monumentale gebouwen en het ambacht is noodzakelijk. Voorts zijn de volgende competenties van belang: sturen, samenwerken, relatiebeheer, integriteit, stressbestendigheid, organisatievermogen, gedreven- en doelgerichtheid, kwaliteitsbewust. Voor deze functie geldt salarisschaal 7 (van 2700 tot 3555 Euro) Belangstellenden kunnen tot twee weken na verschijning van dit blad reageren. Nadere informatie kan verkregen worden bij de heer A.H. Schimmelpenninck, rentmeester. Een psychologisch onderzoek kan deel uitmaken van de procedure. Stichting Twickel, Postbus 2,7490 AA Delden. tel: 074 – 376 1309, email: schimmelpenninck@twickel.nl.