Beheer eeuwenoudebossengetoetst aan nieuwe inzichtenWie er oog voor heeft, zal het opvallen. Omgewaaide bomen blijven vaker in de bossen van Twickel liggen, Amerikaanse vogelkers wordt intensiever betreden en solitaire boomgroepen krijgen meer aandacht. De maatregelen vloeien voort uit de geactualiseerde bosvisie. auteurMartin Steenbeeke natuurDe bosvisie is primair bedoeld voor de eigen organisatie en dient als een leidraad voor het beheer van de 1.700 ha bossen. De basis, en eerste versie van het beheerplan, is in de jaren tachtig van de vorige eeuw opgesteld. “Als je een beheersplan heb ingezet”, legt adjunct-rentmeester Hans Gierveld uit, “wil je altijd kijken hoe het beleid in de praktijk uitwerkt. Gaat het goed? Welke lessen kunt je leren en zijn er verbeterpunten? In de praktijk is dit een continu proces is waarbij je geleidelijk bakens verschuift. Het is goed om dat dan ook op papier vast te leggen.” Functie per perceelAan de bossen zijn verschillende functies toegekend. Sommige zijn hoofdzakelijk voor de houtteelt, in andere bossen is de natuurwaarde belangrijk, weer andere combineren houtteelt en natuur. Ook zijn er bospercelen waar de esthetiek en/of het landschap leidend zijn. Tot slot zijn er bossen die een reservaatsfuntie hebben. Hier kan de natuur haar gang gaan en is menselijk ingrijpen ongewenst. “In grote lijnen zijn al die functies gelijk gebleven. De grenzen tussen de percelen zijn marginaal verschoven”, licht Gierveld toe. Ook een ecologische inventarisatie, die in 1995 is verricht, dekt nog altijd de lading. “Een grove dennen-berkenbos blijft nu eenmaal zijn karakter behouden.”HoutoogstVeel aandacht vroeg een houtmeetkundige inventarisatie. Hoeveel bomen staan er in een bos en hoeveel kubieke meter zal er bij groeien? Dit is belangrijk voor de inschatting hoeveel hout er geoogst kan worden. Jaarlijks kapt Twickel tussen de 3.000 en 4.000 kubieke meter hout, en die hoeveelheid moet in een goede verhouding staan met de natuurlijke aanwas. “Het blijkt dat we dit in 1997 bij de laatste houtmeetkundige inventarisatie goed hebben ingeschat. Er staat nu niet minder hout dan gedacht maar zelfs meer.” De toename zit `m niet zozeer in het aantal bomen, maar in de dikte van de stammen. “Een dikke boom is meer geld waard. Dit is dus goed voor onze spaarpot.” Enkele Larixopstanden groeien niet zo snel en leveren dus minder op dan verwacht. “We hebben ze goed nagekeken en geconcludeerd dat ze te hol zijn en dat er te weinig ondergroei is.” Ongeveer zes hectare is daarom verjongd.