pagina 18 winter 2001

Zweden bij Samberg voor een onder- zoek. Ook enkele serieuze regionale (amateur) historici kwamen na goed- keuring (je moest je wel eerst be- wijzen) op bezoek. Bij het bewerken van het Twickel- archief ontdekte Samberg het bestaan van een verloren Charter uit 1133. Het wordt genoemd in J.W. Racers Overijsselsche Gedenkstukken uit 1782. Toen het stuk weer opdook in het Rijksarchief in Gelderland kwam Samberg schriftelijk in aktie: “Het Charter is in 1549 in bezit van Twickel gekomen en op gegeven moment in bewaring gegeven aan het archief van kasteel Ruurlo. Het is echter eigendom van Twickel”. Zijn brief heeft uiteindelijk succes gehad. Sinds 1992 berust het archiefstuk weer in het archief van Twickel. Een jaar na Sambergs overlijden, begin december 1977, heeft het per- soneel van de rentmeesterij het Twickelarchief in dozen verpakt voor ordening en moderne archivering door medewerkers van het Rijks ­ archief in Overijssel in Zwolle. Op zaterdagochtend 10 december, een week later, werden de voile dozen door leden van de Junior Kamer Twente met verhuiswagens naar Zwolle gebracht. Het was voor schrijver dezes, een historisch moment toen de eerste archiefstukken uit de rentmeesterij naar buiten werden gedragen. Het tijdperk dat rentmeesters eeuwenlang het archief beheerden, was voorgoed voorbij. Gedurende 25 jaar was de Sakser Samberg alle dagen bij ‘zijn archief’ op de rentmeesterij te vinden. Alle stukken gleden door zijn handen, belangrijke informatie vertrouwde hij toe aan het papier in vluchtige notities, maar ook op een andere manier: zijn geheugen! A1 25 jaar waakt bij het graf der Sambergs, tussen de rododendrons, hun geliefde, in steen gebeitelde huis- hondje. Voor Jan Willem het symbool van trouw aan Delden, Twickel en Sakser zijn. Helmig Kleerebezem Met dank aan: Mevr. A. Bolusset-Brunt. archivaris Huisarchief Twickel W.J. Bitter, Delden Mevr. W. Samberg, Santpoort Informatie: Gesprekken met Ds. J.W. Samberg door schrijver dezes tussen de jaren 1968 en 1976. Archiefkamer I in de rentmeesterij van Twickel, 1974. Foto: H.A. Kleerebezem.