pagina 20 winter 1999

Boekenwurmen actief in de winter Als de dagen korter worden voelen de boekenwurmen Bar ­ bara Leyssius en Friede Relker zich in hun element. Blij ver- rast waren ze daarom toen hen gevraagd werd de boeken in de grote bibliotheek eens grondig te inspecteren. A1 bijna tien jaar verbleven de vrijwilligsters op de bovenste verdieping van het kasteel, waar heel veel bijbels en stichtelijke litera- tuur worden bewaard: dus verandering van spijs doet eten. Barbara Leyssius en Friede Relker Ongeveer drieduizend boeken staan er in het 17de en 18de eeuwse gedeelte van de bibliotheek van Twickel. Boeken in fraaie rand- en kalfsleren banden met goudop- druk randen en stempels versierd. Een collectie, die veel aandacht en zorg waard is. De werkplaals en attributen. Foto: M. Geerdink. Schoonmaakbeurt Vandaar dat we eind vorig jaar besloten alle boeken stuk voor stuk aan een schoonmaakbeurt en tegelijk een kritisch onderzoek te onderwerpen. Zachte handschoenen aan en een voor een de boeken uit de kast. Met een kleine hand- stofzuiger, speciaal ontworpen voor dit soort werkzaam- heden, zijn de boeken schoongemaakt. Gewapend met een schade-inventarisatielijst van de Koninklijke Bibliotheek werd van alle banden een schade- formulier ingevuld. Eventuele losse delen werden ‘rever- sibel’ vastgemaakt, zodat bij een eventueel noodzakelijke restauratie deze EHBO behandeling eenvoudig ongedaan gemaakt kan worden. Versterking Maar … na een maand was slechts een boekenplank klaar. Van hogerhand werd versterking ingeroepen en zo kwamen Anke, Charlotte, Clementine, Diens, Else, Gerda, Ine, Irma, Jan en Janny de gelederen versterken. Diens, volleerd boekrestaurator, hielp Barbara met de schade- inventarisatie en de EHBO-behandeling. De uit rondlei- ders-, oranjerie- en moestuinvrijwilligers gerecruteerde versterking ontpopte zich als een enthousiaste groep. Nu kon er bij toerbeurt elke dag gewerkt worden. Een zachte molton op tafel, kussens ter ondersteuning van de boeken – er zijn er bij van 45 x 35 cm en van 15 cm dik- en een trap tot aan het plafond. Over het algemeen bleek de toestand van de collectie heel goed te zijn. Slechts een enkel boek moest bladzijde voorbladzijde worden gezogen in verband met schimmel- sporen. Schade aan de band, verzuring van het papier en kleine reparaties werden genoteerd. En het resultaat met pasen: alle boeken schoon, en in drie dikke mappen onge ­ veer drieduizend formulieren over drieduizend boeken! Omvangrijke banden vroegen veel aandacht. Foto: M. Geerdink.