Van de voorzitter Twickel is in alle jaargetijden de moeite waard. Als ik deze bijdrage schrijf, wordt het af en toe wit van de sneeuw die ons deze dagen in februari telkens blijft verrassen. Wanneer u dit le Twickelblad van 2013 open slaat zijn we al weer een eind in maart en heeft u uw gedachten al bij het voorjaar en de vroege Pasen. Niet alleen vele jaargetijden maar 00k vele jaren zijn aan Twickel voorbij gegaan. Dat geldt 00k voor al die generaties die Twickel hebben beleefd. Vroeger op grote afstand, tegenwoordig van dichtbij. Twickel blijft de moeite waard en dat weten wij als Vrienden van Twickel. Toch zijn er nog steeds bedreigingen. Dit voorjaar zijn er weer informatiebijeenkomsten waar de bezoeker zal worden bijgepraat over de voortgang van de plannen met de goederentrein door Twickel, Delden e.a. Als WT-bestuur willen wij dat onze leden kunnen kennis maken met de vele bijzon- dere aspecten die Twickel te bieden heeft. De lezingen en de Vrienden- en Kasteeldag voorzien daarin. Maar wij willen 00k dat de leden actief participeren, zoals met de Twickel-werk- ochtenden die dit jaar op veler verzoek meerdere keren worden georganiseerd na- melijk op 23 maart en 2 november. Daar- naast verzoeken wij onze leden om zich te laten gelden bij onderwerpen die Twickel aangaan, zoals nu de goederentrein. De herinrichting van de rondweg bij Delden is 00k zo’n onderwerp. Ik sluit niet uit dat wij hier dit jaar een handtekeningenactie voor zullen opzetten. Twickel verdient de niet af- latende steun van al diegenen die belang hechten aan de instandhouding van dit bij- zondere instituut. Cillis de Bruijn Agenda Woensdag 23 maart Jaarvergadering in Restaurant‘t Hoogspel. Aanvang 20.00 uur. Zaterdag 23 maart Natuurwerkochtend Voorjaar Donderdag 18 en vrijdag 19 april Vriendendag naar Klooster Frenswegen en de Heerlijkheid Lage (bezichtiging kerk, watermolen en wandeling door park met Herrenhaus en rui Nieuw elan Herrenhaus Lage Op uitnodiging van erfpachter Gunther Schmidt bezochten Helmig Kleerebezem en rentmeester Albert Schimmelpenninck onlangs het grondig gerenoveerde Herrenhaus in Lage. Toevallig is Lage 00k de bestemming van de Vriendendag op donderdag 18 en vrijdag 19 april. Een rondleiding door het park met rui brengt de geschiedenis van de Heerlijkheid dan tot leven. Kleine zitkamer van het Herrenhaus op de begane grond. De Heerlijkheid Lage, net over de Duitse grens bij Ootmarsum, is het vroegste bezit van Twickel buiten Twente. De toenmalige heer van Twickel johan van Raesfelt, kocht het in 1642 voor 33.000 gulden. Tijdens de 80-jarige oorlog (1568-1648) was Schloss Lage in juli 1626 veroverd door Staatse troepen. Na vrije aftocht van kasteelheer De rui Huis te Lage. Wilhelm von Ketteler met zijn dochter en enkele Spaanse soldaten bliezen de Staat- sen het slot op met kruit dat in de kazemat- ten was opgeslagen. Volgens overlevering ging dit gepaard met een enorme knal. Wat overbleefwas een deel van de buitenmuur en een deel van een toren, sindsdien be- kend als de rui Huis te Lage. Het huidige Herrenhaus is in 1686 ge- bouwd in opdracht van Amadea van Flodroff, de weduwe van Adolf Hendrik van Raesfelt. De familiewapens bevinden zich boven de ingang met het jaartal 1686. Aan de achterkant zijn twee kleine zijvleu- gels aangebouwd, vermoedelijk na 1762. Ontvangst Onder winterse omstandigheden, de bodem van het park was met een mantel van sneeuw en ijs bedekt, werden we hartelijk ontvangen door de heren Schmidt, Bleumer, Kuipers en Jakel in de kleine kamer met open haard van het Herrenhaus. Sinds 1982 is Herr Schmidt erfpachter van het Herrenhaus. "Het on-