pagina 18 voorjaar 2010

Ogen en oren Beste vrienden Wat zou een mens zijn zonder plannen? Zijn toekomst zou hem al bekend voor- komen en gelatenheid zou bezit van hem nemen. Daarom maken mensen plannen: om hun toekomst actief vorm te geven. In de samenleving komen de veelheid van plannen en ideeen met elkaar in competitie, vaak zelfs in botsing. Het is moeilijk dit toernooiveld van plannen te overzien. Nog moeilijker wordt het om de plannen te beoordelen op hun wenselijkheid, redelijk- heid en haalbaarheid. Voor deze taak staat de Stichting Twickel: het landgoed beschermen, het liefst zelfs versterken, in een wereld in beweging. Een wereld die permanent bezig is haar heden en toekomst vorm te geven zonder met de rug naar het verleden te staan. De ontwikkelingen en plannen zijn helaas nogal eens conflicterend. Het is daarom goed dat er een Pact van Twickel is geslo- ten. Hopenlijk hebben velen van u de voorjaarslezing hierover bezocht. Zie evt. www.vriendenvantwickel.nl en www.levendtwickel.nl Vliegveld Twente Op de site van de VVT kunt u ook de brief lezen die de VVT heeft verzonden naar aanleiding van de plannen om te komen Agenda Zaterdag to en 17 april. Vriendendag Zondag 29 augustus. Fietstocht September 2010 (datum nog niet bekend). Kasteeldag Woensdag 27 oktober. Najaarslezing Kunst-Katoen en Kastelen door de Dr. W. Nijhof. Zaterdag 30 oktober. Natuurwerkdag. Zie ook www.vriendenvantwickel.nl tot een doorstart van het vliegveld Twente. Deze plannen zullen leiden tot negatieve milieueffecten. Cevreesd moet worden voor geluidsoverlast vooral in Delden (vertrekroute) en Beckum (landingsroute). De rust in Twickel en Twente zal hierdoor toenemend onder druk komen te staan. De VVT heeft hierover haar zorg uitge- sproken. Inrichting N 18 – N 739 Een andere bedreiging ontstaat aan de zuidoost zijde van het landgoed. De aanleg en inrichting van de verkeersweg Varsse- veld-Enschede, de N 18, zou kunnen leiden tot een sterke toename van het verkeer over de weg Haaksbergen-Hengelo, N 739. Deze ontwikkeling is voor het dorp Beckum en haar inwoners, de natuur- en land- schapswaarden en de belangen van agrari- ers in het gebied tussen Haaksbergen, Hengelo en Enschede, zeer ongunstig. De VVT heeft samen met de Stichting Twickel steun toegezegd aan de dorpsraad Beckum in haar streven de leefbaarheid van het dorp te verdedigen. Zij doet dit door aan te dringen op voorzieningen die ervoor zorgen dat de verkeersdruk op de N 739 niet zal toenemen en daarnaast sluip- verkeer in het gebied belemmerd wordt. Ogen en Oren Het is bijna onmogelijk alle plannen die direct of indirect consequenties hebben voor het landgoed Twickel te volgen. De VVT heeft de Stichting Twickel haar hulp aangeboden in het volgen van plannen en ontwikkelingen. Haar leden zouden de “extra ogen en oren" kunnen zijn, nodig om te zien en te horen wat er gaande is. Het bestuur heeft het plan opgevat om deze “extra ogen en oren” te organiseren en zal daartoe dit jaar het plan verder uit- werken. Graag zouden wij nu al in contact willen komen met leden die vanuit hun vriend- schap voor het landgoed mee zouden willen kijken en luisteren, mogelijk gewapend met specifieke kennis en vaardigheden maar vooral met betrokkenheid. U kunt uw interesse kenbaar maken via secretaris@vriendenvantwickel.nl Albert Kienhuis, voorzitter