pagina 18 najaar 2014

Een Zweedse koning in de Drostenkamer i8 In de Drostenkamer van Twickel, die bezoekers ervaren als een van de meest imposante vertrekken van het kasteel, hangt een portret van GustaafUI, koning van Zweden. Het wordt toegeschreven aan de Zweedse society-schilder Alexander Roslin. Gustaaf in (7746-1792), koning van Zweden vanaf 1771. Portret in kasteel Twickel, toegeschre ­ ven aan Alexander Rosiin. De koning draagt de versierselen van de Zweedse ridderorde van de Serafijnen. In de lijst zien we het wopen van Zweden. AUTEUR Aafke Brunt HISTORIE Niets was eroverdit portret bekend toen barones Van Heeckeren van Wassenaer in 1951 een enthousiaste brief ontving van Marta Upmark, de toenmalige directrice van het Nationalmuseum in Stockholm. In Zweden wist niemand van het bestaan van dit prachtige portret terwijl de barones niet wist hoe het onbekende konterfeitsel op Twickel was terechtgekomen. Vierjaar later deed zich een gelegenheid voor om het raadsel op te lossen. Dr. Waden, eerste archivaris bij het Zweedse Koninklijke Oorlogsarchief in Stockholm, reisde toen naar Nederland om in opdracht van de regering de historische betrekkingen tussen Nederland en Zweden te onderzoeken. De Zweedse gezant regelde voor hem 00k een bezoek aan de rentmeesterij van Twickel. En zo zat Dr. Waden op de bovenverdiepingvan het rentmeestershuis aan de Hengelosestraat in het huisarchiefvan Twickel te pluizen. Hij was getraind in het lezen van Oudnederlands. Dat was een taaldie hij ooksprak. Maarvoorde oplossing van het raadsel had hij daar niets aan. Die lag besloten in een Franstalige brief van koning Gustaaf III, die opdook in de archieven van de aan de bewoners van Twickel verwante Amsterdamse uit de i8de eeuw. Naeen bezoek van GustaafUI aan