pagina 18 najaar 2009

Statige korenmolen wo Dit jaar is het precies vijftigjaar geleden dat de Eschmolen is afgebrand. De korenmolen aan de weg van Delden naar Almelo was eeuwenlang een blikvanger. Derk Rouwhorst van de Vereniging Vrienden van Twickel betreurt het dat de molen verdwenen is en ziet deze graag terugkeren. Hij is in de historie gedoken en presenteert zijn bevindingen. Ansichtkaart uit ca. 1910, de molen is nog infunctie en molenaar Derk Jan van den Berg staat erbij. Op de voorgrond de weg naar Almelo, links in de verte de Molenstraat. Op de Deldeneresch aan de weg van Delden naar Almelo stond vroeger een korenmolen. Hiermee werd vierhonderd jaar het graan van de Esch vermalen tot meel voor het brood. Doordat de Eschmolen op een hoge plaats stond en de omgeving vrij was van bomen en ge- bouwen, trok de statige molen van verre de aandacht. Wie de molen gekend heeft, betreurt het dat die verdwenen is. Ik woonde er jaren naast en verzamel daarom al lang foto’s van de molen. U heeft in dit blad al eerder kunnen lezen over de windmolens van Twickel. jan Hakstegen schreef erover in 2002 en ik schreef in 2004 over mijn verdwe ­ nen geboortehuis, dat stond naast de Eschmolen. Dit Twickelhuis moest in 1971 wijken voor de aanleg van de Rondweg. Drie molen s In de i6e eeuw stonden er aan de Almelose- weg twee standerdmolens. Dat weten we door een tekening die Jacobus van Deventer in ca. 1560 maakte van Delden. Echter veel tekeningen uit die tijd zijn niet nauwkeurig, kunnen we deze tekening dan wel vertrou- wen? Als we de tekening vergelijken met de oudste nauwkeurige kadastertekening, en die is gemaakt in 1832, valt op hoeveel over- eenkomsten er te vinden zijn. Allereerst blijkt het stratenpatroon geheel hetzelfde te zijn, 00k binnen de stad. Verder is de huizen- bouw in de omgeving van beide stadspoor- ten gelijk! Daarom denk ik dat de oude teke ­ ning nauwkeurig is en dat we de getekende molensymbolen moeten beschouwen als de molens die er werkelijk hebben gestaan. Bovendien was de standerdmolen toen het meest gebouwde molentype. Er staat nog zo’n molen in Usselo, een prachtige verschijning in het Twentse landschap. Kunnen we de plaatsen nog terugvinden waar de beide standerdmolens hebben gestaan? En welk gebouw stond ernaast? Het antwoord op deze vragen vond ik via veldnamen. Dat zijn namen, die lang gele ­ den aan kavels gegeven werden, bijvoor- beeld vanwege hun functie of eigenaar. De veldnamen van Twickel zijn uitgezocht door Andr^ Jansen. De Eschmolen stond al