pagina 18 najaar 2007

Caleche met keelrood onderstel, bouwjaar 1861. Wapenknoop met het ivapen van Van Heeckeren van Wassenaer. postiljoncaps bewaard gebleven. De inspi- ratie voor deze buizen heeft J. D. C. baron van Heeckeren van Wassenaer, in 1851 benoemd tot opperstalmeester van Koning Willen III, wellicht opgedaan tijdens zijn bezoeken aan Parijs. Daar kwam hij in aanraking met het hof van Napoleon III, dat een grote staat voerde. De buizen zijn niet voorzien van een etiket en zijn grotendeels met de hand gemaakt, wat erop kan duiden, dat deze nog date- ren uit de tijd van J.D.C. baron van Heec- Korte chauffeursjas met wijrode bies en pet. keren van Kell (1809-1875); later zich noe- mende baron van Heeckeren van Wassenaer. Hij kwam voort uit het geslacht Van Heeckeren van Kell van Ruurlo, alwaar een felle kleur rood werd gemonteerd op de livreien. Opvallend is dat de wijnrode kleur rood, zoals deze op de latere livreien van R. F. van F-leeckeren Keelrode postiljonbuis. van Wassenaer voorkomt, sterk afwijkt van de Van Heeckerense wapenkleur rood. Hieruit zou de conclusie kunnen worden getrokken dat na het overlijden van J.D.C. baron van Heeckeren van Wassenaer zijn zoon zich met een nieuwe kleurkeuze wilde onderscheiden van de Ruurlose tak. Dit ondanks het feit dat de rijtuigen geschilderd bleven in hun oorspronkelijke kleur met hun keelrode en gele biezen. Conclusie R. F. van Heeckeren van Wassenaer heeft een voor zijn tijd moderne livreiengarde- robe achtergelaten. Zo waren de huis- knechten gekleed in een dubbelgesloten frak a I’ anglaise. De dienstkleding werd gemaakt bij de beste kleermakers aan de hand van aan hen ingestuurde ‘maatvel- len’. Naast de kwaliteit onderscheidde het zich door het gebruik van de wijnrode montering en de uit Parijs afkomstige messing wapenknopen met opgelegd wapen van de beste kwaliteit. De garde- robe geeft een goede indruk van de gebrui- ken in een groot huis. Voor het huishoudelijke werk droeg het mannelijk personeel een blauwe voor- schoot. Zoals over het algemeen gebruike- lijk werd de kleding van de chauffeurs gelei- delijk aan soberder en werden bij hen geen wapenknopen gebruikt. Nicolaas W. Conijn