pagina 18 najaar 2006

ANWB LandgoedKamp op Twickel Het schonen van de vijverranden. Vijfentwintig deelnemers, voornamelijk uit Zeeland en Limburg, namen tussen 8 en 22 juli deeI aan het ANWB LandCoedKamp op Twickel. Een groot spandoek aan de Twickelerlaan richting Azelo gaf de plek aan waar ze hun tentenkamp hadden opgezet. De deelnemers en tuinbaas Hans Hondebrink kijken tevreden terug op de uitgevoerde werk- zaamheden in de schaduw van de oude have- zate Twickel. Het is vrijdagochtend 7 uur, de laatste werkdag op Twickel. Dezon brandtal intens op het ten ­ tenkamp, het worden weertropischetempe- raturen. De drie begeleiders hebben op dit vroege uur gezorgd voor thee en beschuit op ‘bed’ en een ieder laat het zich goed smaken. Begeleidster Janneke Couloose zingt enkele strofen uit het afscheidslied dat daarna spon- taan wordt meegezongen: “Het is vandaag de laatste dag dat je op het landgoed werken mag, wordt wakker, wordt wakker ” Een half uur later voIgt het traditionele verza- melen rond de vlaggenmast, waarna de deel ­ nemers naar hun werkterrein fietsen. Readies Janneke en Ton Goulooze waren samen met Marco van Gessel de begeleiders van het LandGoedKamp op Twickel. Een paardagen voor aanvang waren ze er al om kwartierte maken en met tuinbaas Hans Hondebrink over de werkzaamheden te praten die dit jaar waren geconcentreerd in de moestuin en het park van Twickel. De jongste deelneemsters waren de achtjarige Mira Damsteeg die samen met haar even oude nichtje Denise Curaj in de moestuin mochten werken. Het was voor de tuinierdertjes een leerzame tijd. De beide da- metjes moesten wel even slikken toen ze hoor- den dat ze, gezien hun leeftijd, niet met de groep het kasteel mochten bezoeken. Voor Kenneth Wols van der Wel en George Dijksma, in het dagelijkse leven respectievelijk planner bij een transportbedrijf en politieagent, was het de tweede keer. Hun motivatie om weer mee te doen is dat cultuur en natuur hand in hand gaan. Een tweede drijfveer is de vrijheid, gezelligheid, saamhorigheid en het primitieve kamperen. Hans Hondebrink glundert bij de vraag naar zijn bevindingen van de afgelopen i4dagen. “Het was weer een fantastische groep die ik heb mogen aansturen. Ondanks de tropische temperaturen hebben we toch tussen 8 en 12 uur de werkzaamheden kunnen doen die ge- pland waren, waarbij 00k de tuinlieden Gerrit Molenkamp en Tom Bekhuis binnen de groep actiefhebben meegedaan.Telkens blijktweer”, aldus Hans, “daterveel animo bestaatvoor de LandGoedKampen van de ANWB op Twic ­ kel. Niet verwonderlijk, omdat wij een gevari- eerd werkpakket hebben dat veel deelnemers aanspreekt.” Tot slot wijst Janneke Goulooze, in het dage ­ lijkse leven werkzaam op de afdeling cardiolo- gie van het ziekenhuis in Goes, op de zelf ge- maakte velddouche met warm water. Op een houtvuu r wordt een ton met water verwarmd. Koud water wordt door een holle spiraal in de ton geleid en opgewarmd tot een aangename douchewatertemperatuur. Deze ingenieuze watervoorziening wordt 24 uur per dag be- waakt door koeien die met hun ochtend ‘ge- loei’ 00k zorgen dat op tijd wordt opgestaan. Met een knipoog kan gezegd worden: kampe ­ ren en werken op Twickel, ‘ont-Wickelt’. Helmig Kleerebezem Het verpoten van plantjes door de kinderen.